اوقات شرعی به افق گیلوان
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی گیلوان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گیلوان

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گیلوان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1806:0113:1017:0020:2020:4021:3800:19
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1707:0014:1018:0121:2021:4122:3901:19
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1608:0015:1019:0122:2122:4223:4002:19
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1508:5916:1020:0123:2223:4300:4103:19
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1409:5917:1121:0100:2300:4401:4204:18
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1310:5818:1122:0101:2301:4402:4305:18
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1311:5819:1123:0202:2402:4503:4406:18
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1212:5720:1100:0203:2503:4604:4507:18
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1113:5721:1101:0204:2504:4705:4608:18
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1014:5622:1102:0205:2605:4706:4709:18
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1015:5623:1103:0206:2706:4807:4710:18
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0916:5600:1104:0307:2707:4908:4811:18
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0817:5501:1205:0308:2808:4909:4912:18
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0818:5502:1206:0309:2909:5010:5013:18
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0719:5503:1207:0310:2910:5111:5114:18
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0720:5504:1208:0311:3011:5112:5115:18
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0621:5405:1209:0412:3012:5213:5216:18
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0622:5406:1310:0413:3113:5214:5317:18
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0623:5407:1311:0414:3114:5315:5318:19
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0500:5408:1312:0415:3215:5316:5419:19
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0501:5409:1313:0516:3216:5417:5520:19
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0502:5410:1314:0517:3317:5418:5521:19
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0503:5411:1415:0518:3318:5519:5622:19
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0504:5412:1416:0519:3419:5520:5623:19
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0505:5413:1417:0620:3420:5621:5700:19
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0506:5414:1418:0621:3421:5622:5701:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0507:5415:1419:0622:3522:5623:5702:20
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0508:5416:1520:0623:3523:5700:5803:20
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0509:5417:1521:0600:3500:5701:5804:20
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0510:5518:1522:0701:3601:5702:5805:20
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0511:5519:1523:0702:3602:5703:5806:20