اوقات شرعی به افق گیلوان
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی گیلوان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گیلوان

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گیلوان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1806:0113:1017:0020:1920:4021:3800:19
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1707:0114:1018:0021:2021:4122:3901:19
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1608:0015:1019:0122:2122:4223:4002:19
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1508:5916:1020:0123:2223:4300:4103:19
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1509:5917:1021:0100:2200:4301:4204:18
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1410:5818:1122:0101:2301:4402:4305:18
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1311:5819:1123:0102:2402:4503:4406:18
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1212:5720:1100:0203:2503:4604:4507:18
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1113:5721:1101:0204:2504:4605:4508:18
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1114:5722:1102:0205:2605:4706:4609:18
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1015:5623:1103:0206:2706:4807:4710:18
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0916:5600:1104:0307:2707:4808:4811:18
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0917:5601:1205:0308:2808:4909:4912:18
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0818:5502:1206:0309:2809:5010:5013:18
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0819:5503:1207:0310:2910:5011:5014:18
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0720:5504:1208:0311:3011:5112:5115:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0721:5505:1209:0412:3012:5213:5216:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0622:5406:1210:0413:3113:5214:5317:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0623:5407:1311:0414:3114:5315:5318:19
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0600:5408:1312:0415:3215:5316:5419:19
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0501:5409:1313:0516:3216:5417:5420:19
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0502:5410:1314:0517:3317:5418:5521:19
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0503:5411:1315:0518:3318:5519:5522:19
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0504:5412:1416:0519:3419:5520:5623:19
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0505:5413:1417:0520:3420:5621:5600:19
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0506:5414:1418:0621:3421:5622:5701:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0507:5415:1419:0622:3522:5623:5702:20
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0508:5416:1520:0623:3523:5700:5803:20
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0509:5417:1521:0600:3500:5701:5804:20
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0510:5518:1522:0701:3501:5702:5805:20
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0511:5519:1523:0702:3602:5703:5806:20