اوقات شرعی به افق درام
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی درام

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق درام

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق درام
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1806:0213:1217:0220:2220:4221:4000:20
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1707:0114:1218:0221:2221:4322:4101:20
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1608:0115:1219:0322:2322:4423:4202:20
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1509:0016:1220:0323:2423:4500:4303:20
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1510:0017:1221:0300:2500:4601:4404:20
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1410:5918:1222:0301:2501:4602:4505:20
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1311:5919:1223:0302:2602:4703:4606:19
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1212:5820:1200:0403:2703:4804:4707:19
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1113:5821:1201:0404:2804:4905:4808:19
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1114:5722:1302:0405:2805:4906:4909:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1015:5723:1303:0406:2906:5007:5010:19
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0916:5700:1304:0507:2907:5108:5111:19
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0917:5601:1305:0508:3008:5209:5212:19
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0818:5602:1306:0509:3109:5210:5213:19
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0719:5603:1307:0510:3110:5311:5314:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0720:5504:1408:0511:3211:5312:5415:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0721:5505:1409:0612:3212:5413:5516:20
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0622:5506:1410:0613:3313:5514:5517:20
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0623:5507:1411:0614:3414:5515:5618:20
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0600:5508:1412:0615:3415:5616:5719:20
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0501:5509:1513:0716:3416:5617:5720:20
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0502:5510:1514:0717:3517:5718:5821:20
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0503:5511:1515:0718:3518:5719:5822:20
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0504:5512:1516:0719:3619:5720:5923:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0505:5513:1517:0720:3620:5821:5900:20
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0506:5514:1618:0821:3621:5823:0001:21
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0507:5515:1619:0822:3722:5900:0002:21
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0508:5516:1620:0823:3723:5901:0003:21
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0509:5517:1621:0800:3700:5902:0104:21
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0510:5518:1622:0901:3801:5903:0105:21
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0511:5519:1723:0902:3803:0004:0106:21