اوقات شرعی به افق درام
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی درام

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق درام

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق درام
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1906:0213:1217:0220:2120:4221:4000:20
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1807:0114:1218:0221:2221:4322:4101:20
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1708:0115:1219:0322:2322:4423:4202:20
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1609:0016:1220:0323:2423:4500:4303:20
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1510:0017:1221:0300:2400:4601:4404:20
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1410:5918:1222:0301:2501:4602:4505:20
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1311:5919:1223:0302:2602:4703:4606:19
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1212:5820:1200:0403:2703:4804:4707:19
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1113:5821:1201:0404:2704:4905:4808:19
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1114:5722:1302:0405:2805:4906:4909:19
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1015:5723:1303:0406:2906:5007:5010:19
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0916:5700:1304:0407:2907:5108:5111:19
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0917:5601:1305:0508:3008:5109:5112:19
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0818:5602:1306:0509:3109:5210:5213:19
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0819:5603:1307:0510:3110:5311:5314:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0720:5604:1408:0511:3211:5312:5415:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0721:5505:1409:0612:3212:5413:5416:20
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0622:5506:1410:0613:3313:5414:5517:20
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0623:5507:1411:0614:3314:5515:5618:20
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0600:5508:1412:0615:3415:5516:5619:20
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0501:5509:1513:0716:3416:5617:5720:20
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0502:5510:1514:0717:3517:5618:5821:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0503:5511:1515:0718:3518:5719:5822:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0504:5512:1516:0719:3619:5720:5923:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0505:5513:1517:0720:3620:5821:5900:20
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0506:5514:1618:0821:3621:5822:5901:21
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0507:5515:1619:0822:3722:5800:0002:21
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0508:5516:1620:0823:3723:5901:0003:21
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0509:5517:1621:0800:3700:5902:0104:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0510:5518:1622:0901:3801:5903:0105:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0511:5519:1723:0902:3803:0004:0106:21