اوقات شرعی به افق آب بر
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی آب بر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آب بر

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آب بر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1806:0113:1117:0120:2120:4121:3900:19
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1707:0114:1118:0121:2121:4222:4001:19
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1608:0015:1119:0222:2222:4323:4102:19
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1509:0016:1120:0223:2323:4400:4203:19
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1409:5917:1121:0200:2400:4501:4304:19
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1310:5918:1122:0201:2401:4502:4405:19
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1311:5819:1123:0202:2502:4603:4506:19
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1212:5820:1200:0303:2603:4704:4607:19
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1113:5721:1201:0304:2604:4805:4708:19
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1014:5722:1202:0305:2705:4806:4809:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1015:5623:1203:0306:2806:4907:4910:19
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0916:5600:1204:0407:2807:5008:5011:19
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0817:5601:1205:0408:2908:5009:5012:19
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0818:5502:1206:0409:3009:5110:5113:19
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0719:5503:1307:0410:3010:5211:5214:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0720:5504:1308:0411:3111:5212:5315:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0621:5505:1309:0512:3112:5313:5316:19
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0622:5506:1310:0513:3213:5314:5417:19
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0623:5407:1311:0514:3214:5415:5518:19
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0500:5408:1412:0515:3315:5416:5519:19
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0501:5409:1413:0616:3316:5517:5620:19
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0502:5410:1414:0617:3417:5518:5621:19
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0503:5411:1415:0618:3418:5619:5722:19
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0404:5412:1416:0619:3519:5620:5723:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0405:5413:1517:0620:3520:5721:5800:20
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0406:5414:1518:0721:3521:5722:5801:20
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0407:5415:1519:0722:3622:5723:5902:20
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0408:5416:1520:0723:3623:5800:5903:20
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0509:5517:1521:0700:3600:5801:5904:20
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0510:5518:1622:0801:3701:5803:0005:21
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0511:5519:1623:0802:3702:5804:0006:21