اوقات شرعی به افق جمال آباد
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی جمال آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جمال آباد

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جمال آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2106:0513:1517:0620:2620:4721:4500:23
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2007:0414:1518:0721:2721:4722:4601:23
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1908:0415:1519:0722:2722:4823:4702:23
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1809:0316:1620:0723:2823:4900:4803:23
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1710:0317:1621:0700:2900:5001:4904:23
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1611:0218:1622:0701:3001:5102:5005:23
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1512:0219:1623:0802:3002:5203:5106:23
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1513:0120:1600:0803:3103:5204:5207:23
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1414:0121:1601:0804:3204:5305:5308:23
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1315:0022:1602:0805:3205:5406:5409:23
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1216:0023:1603:0806:3306:5407:5510:23
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1217:0000:1704:0907:3407:5508:5511:23
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1117:5901:1705:0908:3408:5609:5612:23
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1018:5902:1706:0909:3509:5610:5713:23
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1019:5903:1707:0910:3610:5711:5814:23
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0920:5804:1708:1011:3611:5812:5915:23
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0921:5805:1709:1012:3712:5813:5916:23
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0922:5806:1810:1013:3713:5915:0017:23
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0823:5807:1811:1014:3814:5916:0118:23
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0800:5808:1812:1115:3816:0017:0119:23
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0801:5809:1813:1116:3917:0118:0220:23
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0702:5810:1814:1117:3918:0119:0221:23
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0703:5811:1915:1118:4019:0120:0322:23
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0704:5812:1916:1119:4020:0221:0323:24
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0705:5813:1917:1220:4021:0222:0400:24
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0706:5814:1918:1221:4122:0323:0401:24
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0707:5815:1919:1222:4123:0300:0502:24
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0708:5816:2020:1223:4100:0301:0503:24
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0709:5817:2021:1300:4201:0402:0504:24
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0710:5818:2022:1301:4202:0403:0605:25
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0711:5819:2023:1302:4203:0404:0606:25