اوقات شرعی به افق جمال آباد
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی جمال آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جمال آباد

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جمال آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2106:0513:1517:0620:2620:4721:4500:23
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2007:0414:1518:0721:2721:4822:4601:23
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1908:0415:1519:0722:2722:4923:4702:23
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1809:0316:1620:0723:2823:4900:4803:23
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1710:0317:1621:0700:2900:5001:4904:23
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1611:0218:1622:0701:3001:5102:5005:23
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1512:0219:1623:0802:3002:5203:5106:23
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1413:0120:1600:0803:3103:5204:5207:23
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1414:0121:1601:0804:3204:5305:5308:23
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1315:0022:1602:0805:3305:5406:5409:23
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1216:0023:1603:0906:3306:5507:5510:23
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1217:0000:1704:0907:3407:5508:5611:23
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1117:5901:1705:0908:3508:5609:5612:23
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1018:5902:1706:0909:3509:5710:5713:23
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1019:5903:1707:0910:3610:5711:5814:23
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0920:5804:1708:1011:3611:5812:5915:23
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0921:5805:1709:1012:3712:5813:5916:23
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0822:5806:1810:1013:3713:5915:0017:23
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0823:5807:1811:1014:3815:0016:0118:23
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0800:5808:1812:1115:3816:0017:0119:23
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0701:5809:1813:1116:3917:0118:0220:23
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0702:5810:1814:1117:3918:0119:0321:23
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0703:5811:1915:1118:4019:0220:0322:23
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0704:5812:1916:1219:4020:0221:0423:24
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0705:5813:1917:1220:4121:0222:0400:24
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0706:5814:1918:1221:4122:0323:0401:24
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0707:5815:1919:1222:4123:0300:0502:24
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0708:5816:2020:1223:4200:0301:0503:24
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0709:5817:2021:1300:4201:0402:0504:24
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0710:5818:2022:1301:4202:0403:0605:25
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0711:5819:2023:1302:4203:0404:0606:25