اوقات شرعی به افق محمودآبادزنجان
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی محمودآبادزنجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق محمودآبادزنجان

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق محمودآبادزنجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2306:0513:1217:0120:1920:4021:3700:21
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2307:0414:1218:0121:2021:4122:3801:21
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2208:0415:1219:0122:2122:4223:3902:21
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2109:0316:1220:0123:2223:4200:4003:21
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2010:0217:1221:0100:2200:4301:4004:21
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1911:0218:1222:0201:2301:4402:4105:21
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1812:0219:1323:0202:2402:4503:4206:21
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1813:0120:1300:0203:2403:4504:4307:21
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1714:0121:1301:0204:2504:4605:4408:21
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1615:0022:1302:0205:2605:4706:4509:21
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1516:0023:1303:0306:2606:4707:4610:21
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1517:0000:1304:0307:2707:4808:4711:21
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1417:5901:1305:0308:2808:4909:4712:21
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1418:5902:1406:0309:2809:4910:4813:21
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1319:5903:1407:0310:2910:5011:4914:21
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1320:5904:1408:0411:2911:5112:5015:21
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1221:5805:1409:0412:3012:5113:5016:21
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1222:5806:1410:0413:3013:5214:5117:21
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1223:5807:1411:0414:3114:5215:5218:21
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1100:5808:1512:0415:3115:5316:5219:21
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1101:5809:1513:0516:3216:5317:5320:22
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1102:5810:1514:0517:3217:5418:5321:22
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1103:5811:1515:0518:3318:5419:5422:22
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1104:5812:1516:0519:3319:5420:5423:22
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1105:5813:1617:0620:3420:5521:5500:22
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1106:5814:1618:0621:3421:5522:5501:22
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1107:5815:1619:0622:3422:5623:5502:22
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1108:5816:1620:0623:3523:5600:5603:23
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1109:5817:1721:0600:3500:5601:5604:23
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1110:5918:1722:0701:3501:5602:5605:23
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1111:5919:1723:0702:3502:5703:5706:23