اوقات شرعی به افق محمودآبادزنجان
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی محمودآبادزنجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق محمودآبادزنجان

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق محمودآبادزنجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0513:1217:0120:1920:4021:3600:21
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2307:0414:1218:0121:2021:4122:3701:21
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2208:0415:1219:0122:2122:4123:3802:21
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2109:0316:1220:0123:2123:4200:3903:21
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2010:0317:1221:0100:2200:4301:4004:21
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1911:0218:1222:0101:2301:4402:4105:21
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1812:0219:1223:0202:2402:4403:4206:21
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1813:0120:1300:0203:2403:4504:4307:21
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1714:0121:1301:0204:2504:4605:4408:21
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1615:0022:1302:0205:2605:4706:4509:21
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1616:0023:1303:0206:2606:4707:4610:21
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1517:0000:1304:0307:2707:4808:4611:21
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1417:5901:1305:0308:2808:4909:4712:21
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1418:5902:1406:0309:2809:4910:4813:21
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1319:5903:1407:0310:2910:5011:4914:21
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1320:5904:1408:0311:2911:5012:4915:21
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1321:5805:1409:0412:3012:5113:5016:21
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1222:5806:1410:0413:3013:5114:5117:21
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1223:5807:1411:0414:3114:5215:5118:21
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1200:5808:1512:0415:3115:5316:5219:21
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1101:5809:1513:0516:3216:5317:5320:22
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1102:5810:1514:0517:3217:5318:5321:22
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1103:5811:1515:0518:3318:5419:5422:22
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1104:5812:1516:0519:3319:5420:5423:22
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1105:5813:1617:0520:3320:5521:5500:22
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1106:5814:1618:0621:3421:5522:5501:22
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1107:5815:1619:0622:3422:5523:5502:22
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1108:5816:1620:0623:3423:5600:5603:23
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1109:5817:1721:0600:3500:5601:5604:23
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1110:5918:1722:0701:3501:5602:5605:23
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1111:5919:1723:0702:3502:5703:5606:23