اوقات شرعی به افق سجاس
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی سجاس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سجاس

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سجاس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2306:0513:1217:0220:2020:4121:3800:22
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2207:0414:1318:0221:2121:4222:3901:22
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2108:0415:1319:0222:2222:4323:4002:22
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2009:0316:1320:0223:2323:4300:4103:22
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2010:0317:1321:0200:2300:4401:4204:21
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1911:0218:1322:0301:2401:4502:4305:21
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1812:0219:1323:0302:2502:4603:4406:21
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1713:0120:1300:0303:2503:4604:4507:21
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1614:0121:1301:0304:2604:4705:4508:21
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1615:0022:1302:0305:2705:4806:4609:21
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1516:0023:1403:0406:2706:4807:4710:21
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1417:0000:1404:0407:2807:4908:4811:21
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1417:5901:1405:0408:2908:5009:4912:21
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1318:5902:1406:0409:2909:5010:5013:21
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1319:5903:1407:0410:3010:5111:5014:21
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1220:5904:1408:0511:3011:5212:5115:21
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1221:5805:1509:0512:3112:5213:5216:21
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1122:5806:1510:0513:3213:5314:5217:22
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1123:5807:1511:0514:3214:5315:5318:22
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1100:5808:1512:0515:3315:5416:5419:22
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1101:5809:1513:0616:3316:5417:5420:22
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1002:5810:1614:0617:3317:5518:5521:22
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1003:5811:1615:0618:3418:5519:5522:22
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1004:5812:1616:0619:3419:5620:5623:22
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1005:5813:1617:0720:3520:5621:5600:22
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1006:5814:1618:0721:3521:5622:5701:22
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1007:5815:1719:0722:3522:5723:5702:23
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1008:5816:1720:0723:3623:5700:5703:23
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1009:5817:1721:0700:3600:5701:5804:23
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1010:5818:1722:0801:3601:5802:5805:23
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1011:5919:1823:0802:3602:5803:5806:23