اوقات شرعی به افق سجاس
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی سجاس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سجاس

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سجاس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2306:0513:1217:0220:2120:4121:3800:22
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2207:0414:1318:0221:2121:4222:3901:22
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2108:0415:1319:0222:2222:4323:4002:22
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2009:0316:1320:0223:2323:4400:4103:21
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1910:0217:1321:0200:2400:4401:4204:21
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1811:0218:1322:0301:2401:4502:4305:21
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1812:0119:1323:0302:2502:4603:4406:21
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1713:0120:1300:0303:2603:4704:4507:21
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1614:0121:1301:0304:2604:4705:4608:21
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1615:0022:1302:0305:2705:4806:4609:21
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1516:0023:1403:0406:2806:4907:4710:21
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1417:0000:1404:0407:2807:4908:4811:21
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1417:5901:1405:0408:2908:5009:4912:21
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1318:5902:1406:0409:2909:5110:5013:21
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1319:5903:1407:0410:3010:5111:5014:21
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1220:5904:1408:0511:3111:5212:5115:21
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1221:5805:1509:0512:3112:5213:5216:21
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1122:5806:1510:0513:3213:5314:5217:22
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1123:5807:1511:0514:3214:5315:5318:22
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1100:5808:1512:0515:3315:5416:5419:22
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1101:5809:1513:0616:3316:5417:5420:22
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1002:5810:1614:0617:3417:5518:5521:22
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1003:5811:1615:0618:3418:5519:5522:22
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1004:5812:1616:0619:3419:5620:5623:22
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1005:5813:1617:0720:3520:5621:5600:22
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1006:5814:1618:0721:3521:5622:5701:23
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1007:5815:1719:0722:3522:5723:5702:23
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1008:5816:1720:0723:3623:5700:5703:23
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1009:5817:1721:0800:3600:5701:5804:23
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1010:5818:1722:0801:3601:5802:5805:23
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1011:5919:1823:0802:3602:5803:5806:23