اوقات شرعی به افق حصارزنجان
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی حصارزنجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حصارزنجان

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق حصارزنجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0513:1217:0120:2020:4021:3700:22
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2307:0514:1218:0121:2121:4122:3801:22
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2208:0415:1219:0222:2122:4223:3902:22
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2109:0316:1320:0223:2223:4300:4003:22
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2010:0317:1321:0200:2300:4301:4104:22
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1911:0218:1322:0201:2301:4402:4205:21
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1912:0219:1323:0202:2402:4503:4306:21
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1813:0120:1300:0203:2503:4604:4407:21
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1714:0121:1301:0304:2604:4605:4508:21
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1615:0122:1302:0305:2605:4706:4509:21
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1616:0023:1303:0306:2706:4807:4610:21
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1517:0000:1404:0307:2807:4808:4711:21
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1518:0001:1405:0308:2808:4909:4812:21
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1418:5902:1406:0409:2909:5010:4913:21
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1419:5903:1407:0410:2910:5011:4914:21
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1320:5904:1408:0411:3011:5112:5015:21
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1321:5905:1409:0412:3012:5213:5116:22
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1222:5906:1510:0513:3113:5214:5117:22
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1223:5807:1511:0514:3114:5315:5218:22
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1200:5808:1512:0515:3215:5316:5319:22
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1101:5809:1513:0516:3216:5417:5320:22
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1102:5810:1514:0517:3317:5418:5421:22
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1103:5811:1615:0618:3318:5519:5422:22
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1104:5812:1616:0619:3419:5520:5523:22
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1105:5813:1617:0620:3420:5521:5500:22
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1106:5814:1618:0621:3421:5622:5601:23
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1107:5815:1719:0722:3522:5623:5602:23
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1108:5816:1720:0723:3523:5600:5603:23
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1109:5917:1721:0700:3500:5701:5704:23
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1110:5918:1722:0701:3601:5702:5705:23
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1111:5919:1723:0702:3602:5703:5706:24