اوقات شرعی به افق صائین قلعه
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی صائین قلعه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق صائین قلعه

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق صائین قلعه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2106:0213:1017:0020:1920:3921:3600:20
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2007:0214:1018:0021:1921:4022:3701:19
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1908:0115:1119:0022:2022:4123:3802:19
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1809:0116:1120:0023:2123:4200:3903:19
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1710:0017:1121:0000:2200:4201:4004:19
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1611:0018:1122:0101:2201:4302:4105:19
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1511:5919:1123:0102:2302:4403:4206:19
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1412:5920:1100:0103:2403:4504:4307:19
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1413:5821:1101:0104:2404:4505:4408:19
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1314:5822:1102:0105:2505:4606:4509:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1215:5823:1203:0206:2606:4707:4610:19
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1216:5700:1204:0207:2607:4708:4611:19
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1117:5701:1205:0208:2708:4809:4712:19
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1118:5702:1206:0209:2809:4910:4813:19
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1019:5603:1207:0210:2810:4911:4914:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1020:5604:1208:0311:2911:5012:4915:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0921:5605:1309:0312:2912:5013:5016:19
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0922:5606:1310:0313:3013:5114:5117:19
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0923:5607:1311:0314:3014:5215:5118:19
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0800:5608:1312:0415:3115:5216:5219:20
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0801:5609:1313:0416:3116:5317:5320:20
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0802:5610:1414:0417:3217:5318:5321:20
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0803:5611:1415:0418:3218:5319:5422:20
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0804:5612:1416:0419:3219:5420:5423:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0805:5613:1417:0520:3320:5421:5500:20
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0706:5614:1418:0521:3321:5522:5501:20
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0707:5615:1519:0522:3422:5523:5502:21
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0808:5616:1520:0523:3423:5500:5603:21
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0809:5617:1521:0600:3400:5601:5604:21
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0810:5618:1522:0601:3401:5602:5605:21
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0811:5619:1523:0602:3502:5603:5606:21