اوقات شرعی به افق ترکمانچای
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی ترکمانچای

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ترکمانچای

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ترکمانچای
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2106:0613:1717:0920:2820:4921:4800:25
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2007:0614:1718:0921:2921:5022:4901:25
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1908:0515:1719:0922:3022:5123:5002:25
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1809:0416:1720:0923:3123:5200:5103:25
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1710:0417:1721:1000:3100:5301:5204:24
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1611:0318:1822:1001:3201:5402:5305:24
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1612:0319:1823:1002:3302:5403:5406:24
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1513:0220:1800:1003:3403:5504:5507:24
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1414:0221:1801:1004:3404:5605:5608:24
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1315:0122:1802:1105:3505:5706:5709:24
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1216:0123:1803:1106:3606:5707:5810:24
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1217:0100:1804:1107:3607:5808:5911:24
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1118:0001:1905:1108:3708:5910:0012:24
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1119:0002:1906:1209:3809:5911:0013:24
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1020:0003:1907:1210:3811:0012:0114:24
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0920:5904:1908:1211:3912:0113:0215:24
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0921:5905:1909:1212:3913:0114:0316:24
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0922:5906:1910:1313:4014:0215:0317:24
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0823:5907:2011:1314:4115:0216:0418:24
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0800:5908:2012:1315:4116:0317:0519:24
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0801:5909:2013:1316:4217:0318:0520:25
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0702:5910:2014:1417:4218:0419:0621:25
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0703:5911:2015:1418:4219:0420:0622:25
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0704:5912:2116:1419:4320:0521:0723:25
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0705:5913:2117:1420:4321:0522:0700:25
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0706:5914:2118:1421:4422:0623:0801:25
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0707:5915:2119:1522:4423:0600:0802:25
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0708:5916:2220:1523:4400:0601:0903:26
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0709:5917:2221:1500:4501:0702:0904:26
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0710:5918:2222:1501:4502:0703:0905:26
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0711:5919:2223:1602:4503:0704:0906:26