اوقات شرعی به افق ترکمانچای
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی ترکمانچای

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ترکمانچای

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ترکمانچای
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2106:0613:1717:0920:2920:5021:4800:25
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2007:0514:1718:0921:2921:5022:4901:25
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1908:0515:1719:0922:3022:5123:5002:25
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1809:0416:1720:0923:3123:5200:5103:24
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1710:0417:1721:1000:3200:5301:5204:24
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1611:0318:1822:1001:3201:5402:5305:24
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1512:0319:1823:1002:3302:5503:5406:24
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1513:0220:1800:1003:3403:5504:5507:24
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1414:0221:1801:1104:3504:5605:5608:24
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1315:0122:1802:1105:3505:5706:5709:24
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1216:0123:1803:1106:3606:5707:5810:24
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1217:0000:1804:1107:3707:5808:5911:24
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1118:0001:1905:1108:3708:5910:0012:24
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1019:0002:1906:1209:3810:0011:0113:24
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1020:0003:1907:1210:3811:0012:0114:24
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0920:5904:1908:1211:3912:0113:0215:24
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0921:5905:1909:1212:4013:0114:0316:24
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0822:5906:1910:1313:4014:0215:0317:24
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0823:5907:2011:1314:4115:0216:0418:24
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0800:5908:2012:1315:4116:0317:0519:24
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0701:5909:2013:1316:4217:0418:0520:25
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0702:5910:2014:1417:4218:0419:0621:25
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0703:5911:2015:1418:4319:0420:0622:25
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0704:5912:2116:1419:4320:0521:0723:25
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0705:5913:2117:1420:4321:0522:0700:25
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0706:5914:2118:1421:4422:0623:0801:25
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0707:5915:2119:1522:4423:0600:0802:25
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0708:5916:2220:1523:4400:0601:0903:26
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0709:5917:2221:1500:4501:0702:0904:26
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0710:5918:2222:1501:4502:0703:0905:26
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0711:5919:2223:1602:4503:0704:0906:26