اوقات شرعی به افق مسجدسلیمان
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی مسجدسلیمان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مسجدسلیمان

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مسجدسلیمان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3806:1213:0916:5020:0820:2721:1900:23
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3707:1114:1017:5021:0821:2722:2001:23
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3708:1115:1018:5022:0922:2823:2102:23
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3609:1016:1019:5023:0923:2900:2203:23
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3510:1017:1020:5000:1000:2901:2304:23
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3511:0918:1021:5001:1101:3002:2305:23
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3412:0919:1022:5102:1102:3103:2406:23
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3313:0920:1023:5103:1203:3104:2507:23
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3314:0821:1000:5104:1204:3205:2608:23
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3215:0822:1001:5105:1305:3306:2609:23
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3216:0823:1102:5106:1406:3307:2710:23
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3117:0700:1103:5107:1407:3408:2811:23
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3118:0701:1104:5108:1508:3409:2812:23
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3119:0702:1105:5109:1509:3510:2913:23
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3020:0703:1106:5210:1610:3611:3014:23
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3021:0704:1107:5211:1611:3612:3015:23
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3022:0705:1208:5212:1712:3713:3116:23
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2923:0606:1209:5213:1713:3714:3117:23
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2900:0607:1210:5214:1814:3815:3218:23
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2901:0608:1211:5315:1815:3816:3319:24
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2902:0609:1212:5316:1916:3817:3320:24
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2903:0610:1313:5317:1917:3918:3421:24
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2904:0611:1314:5318:1918:3919:3422:24
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2805:0612:1315:5319:2019:4020:3423:24
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2806:0613:1316:5320:2020:4021:3500:24
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2807:0714:1317:5421:2021:4022:3501:24
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2908:0715:1418:5422:2122:4123:3602:25
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2909:0716:1419:5423:2123:4100:3603:25
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2910:0717:1420:5400:2100:4101:3604:25
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0718:1421:5501:2201:4102:3605:25
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2912:0719:1522:5502:2202:4203:3706:25