اوقات شرعی به افق مسجدسلیمان
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی مسجدسلیمان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مسجدسلیمان

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مسجدسلیمان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3806:1213:0916:5020:0720:2721:1900:23
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3807:1114:0917:5021:0821:2722:2001:23
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3708:1115:1018:5022:0922:2823:2102:23
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3609:1016:1019:5023:0923:2900:2203:23
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3510:1017:1020:5000:1000:2901:2204:23
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3511:0918:1021:5001:1101:3002:2305:23
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3412:0919:1022:5102:1102:3103:2406:23
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3413:0920:1023:5103:1203:3104:2507:23
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3314:0821:1000:5104:1204:3205:2508:23
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3215:0822:1001:5105:1305:3306:2609:23
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3216:0823:1102:5106:1406:3307:2710:23
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3117:0800:1103:5107:1407:3408:2811:23
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3118:0701:1104:5108:1508:3409:2812:23
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3119:0702:1105:5109:1509:3510:2913:23
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3020:0703:1106:5210:1610:3511:3014:23
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3021:0704:1107:5211:1611:3612:3015:23
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3022:0705:1208:5212:1712:3613:3116:23
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2923:0706:1209:5213:1713:3714:3117:23
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2900:0607:1210:5214:1814:3715:3218:23
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2901:0608:1211:5215:1815:3816:3219:23
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2902:0609:1212:5316:1816:3817:3320:24
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2903:0610:1313:5317:1917:3918:3321:24
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2904:0611:1314:5318:1918:3919:3422:24
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2805:0612:1315:5319:2019:4020:3423:24
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2806:0613:1316:5320:2020:4021:3500:24
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2807:0714:1317:5421:2021:4022:3501:24
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2908:0715:1418:5422:2122:4123:3502:25
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2909:0716:1419:5423:2123:4100:3603:25
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2910:0717:1420:5400:2100:4101:3604:25
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2911:0718:1421:5401:2101:4102:3605:25
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2912:0719:1422:5502:2202:4203:3706:25