اوقات شرعی به افق عقیلی
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی عقیلی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عقیلی

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی خرداد ماه به افق عقیلی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3906:1313:1116:5320:1020:3021:2200:25
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3807:1214:1117:5321:1121:3022:2301:24
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3708:1215:1218:5322:1122:3123:2402:24
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3709:1116:1219:5323:1223:3200:2503:24
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3610:1117:1220:5300:1300:3201:2604:24
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3511:1118:1221:5301:1301:3302:2605:24
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3512:1019:1222:5302:1402:3403:2706:24
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3413:1020:1223:5303:1503:3404:2807:24
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3314:1021:1200:5304:1504:3505:2908:24
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3315:0922:1201:5405:1605:3506:2909:24
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3216:0923:1302:5406:1606:3607:3010:24
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3217:0900:1303:5407:1707:3708:3111:24
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3218:0801:1304:5408:1708:3709:3212:24
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3119:0802:1305:5409:1809:3810:3213:25
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3120:0803:1306:5410:1910:3811:3314:25
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3021:0804:1307:5511:1911:3912:3315:25
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3022:0805:1408:5512:2012:3913:3416:25
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3023:0806:1409:5513:2013:4014:3517:25
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3000:0807:1410:5514:2014:4015:3518:25
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2901:0808:1411:5515:2115:4116:3619:25
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2902:0709:1412:5516:2116:4117:3620:25
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2903:0710:1513:5617:2217:4218:3721:25
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2904:0711:1514:5618:2218:4219:3722:26
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2905:0812:1515:5619:2219:4220:3823:26
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2906:0813:1516:5620:2320:4321:3800:26
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2907:0814:1517:5621:2321:4322:3801:26
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2908:0815:1618:5722:2322:4423:3902:26
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2909:0816:1619:5723:2423:4400:3903:26
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2910:0817:1620:5700:2400:4401:3904:27
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0818:1621:5701:2401:4402:4005:27
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3012:0819:1622:5702:2502:4503:4006:27