اوقات شرعی به افق عقیلی
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی عقیلی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عقیلی

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی خرداد ماه به افق عقیلی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3906:1313:1116:5320:1020:2921:2200:25
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3807:1214:1117:5321:1121:3022:2301:24
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3808:1215:1218:5322:1122:3123:2402:24
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3709:1216:1219:5323:1223:3100:2503:24
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3610:1117:1220:5300:1300:3201:2504:24
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3511:1118:1221:5301:1301:3302:2605:24
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3512:1019:1222:5302:1402:3303:2706:24
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3413:1020:1223:5303:1403:3404:2807:24
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3414:1021:1200:5304:1504:3505:2908:24
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3315:0922:1201:5405:1605:3506:2909:24
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3316:0923:1302:5406:1606:3607:3010:24
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3217:0900:1303:5407:1707:3708:3111:24
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3218:0801:1304:5408:1708:3709:3112:24
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3119:0802:1305:5409:1809:3810:3213:25
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3120:0803:1306:5410:1810:3811:3314:25
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3021:0804:1307:5411:1911:3912:3315:25
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3022:0805:1408:5512:1912:3913:3416:25
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3023:0806:1409:5513:2013:4014:3517:25
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3000:0807:1410:5514:2014:4015:3518:25
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2901:0808:1411:5515:2115:4116:3619:25
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2902:0709:1412:5516:2116:4117:3620:25
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2903:0710:1513:5617:2217:4218:3721:25
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2904:0711:1514:5618:2218:4219:3722:26
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2905:0812:1515:5619:2219:4220:3823:26
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2906:0813:1516:5620:2320:4321:3800:26
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2907:0814:1517:5621:2321:4322:3801:26
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2908:0815:1618:5722:2322:4323:3902:26
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2909:0816:1619:5723:2423:4400:3903:26
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2910:0817:1620:5700:2400:4401:3904:27
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2911:0818:1621:5701:2401:4402:4005:27
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3012:0819:1622:5702:2402:4403:4006:27