اوقات شرعی به افق ترک
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی ترک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ترک

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ترک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2006:0513:1617:0720:2720:4821:4700:23
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1907:0414:1618:0821:2821:4922:4801:23
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1808:0315:1619:0822:2922:5023:4902:23
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1709:0316:1620:0823:3023:5100:5003:23
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1610:0217:1621:0800:3000:5201:5104:23
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1511:0218:1622:0801:3101:5202:5205:23
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1412:0119:1623:0902:3202:5303:5306:23
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1313:0120:1600:0903:3203:5404:5407:23
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1214:0021:1701:0904:3304:5505:5508:23
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1115:0022:1702:0905:3405:5506:5609:23
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1115:5923:1703:1006:3506:5607:5710:23
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1016:5900:1704:1007:3507:5708:5811:23
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0917:5901:1705:1008:3608:5709:5812:23
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0918:5802:1706:1009:3609:5810:5913:23
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0819:5803:1707:1110:3710:5912:0014:23
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0820:5804:1808:1111:3811:5913:0115:23
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0721:5805:1809:1112:3813:0014:0116:23
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0722:5706:1810:1113:3914:0115:0217:23
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0723:5707:1811:1114:3915:0116:0318:23
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0600:5708:1812:1215:4016:0217:0319:23
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0601:5709:1913:1216:4017:0218:0420:23
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0602:5710:1914:1217:4118:0319:0521:23
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0503:5711:1915:1218:4119:0320:0522:23
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0504:5712:1916:1319:4220:0321:0623:23
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0505:5713:1917:1320:4221:0422:0600:24
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0506:5714:2018:1321:4222:0423:0701:24
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0507:5715:2019:1322:4323:0500:0702:24
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0508:5716:2020:1423:4300:0501:0703:24
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0509:5717:2021:1400:4301:0502:0804:24
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0510:5818:2122:1401:4302:0503:0805:24
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0611:5819:2123:1402:4403:0604:0806:25