اوقات شرعی به افق ترک
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی ترک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ترک

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ترک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2006:0513:1617:0720:2720:4821:4700:23
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1907:0414:1618:0821:2821:4922:4801:23
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1808:0315:1619:0822:2922:5023:4902:23
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1709:0316:1620:0823:2923:5100:5003:23
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1610:0217:1621:0800:3000:5101:5104:23
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1511:0218:1622:0801:3101:5202:5205:23
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1412:0119:1623:0902:3202:5303:5306:23
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1313:0120:1600:0903:3203:5404:5407:23
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1214:0021:1601:0904:3304:5405:5508:23
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1215:0022:1702:0905:3405:5506:5609:23
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1115:5923:1703:1006:3406:5607:5610:23
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1016:5900:1704:1007:3507:5708:5711:23
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1017:5901:1705:1008:3608:5709:5812:23
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0918:5802:1706:1009:3609:5810:5913:23
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0819:5803:1707:1010:3710:5912:0014:23
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0820:5804:1808:1111:3811:5913:0115:23
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0721:5805:1809:1112:3813:0014:0116:23
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0722:5806:1810:1113:3914:0015:0217:23
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0723:5707:1811:1114:3915:0116:0318:23
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0600:5708:1812:1215:4016:0217:0319:23
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0601:5709:1913:1216:4017:0218:0420:23
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0602:5710:1914:1217:4118:0319:0421:23
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0603:5711:1915:1218:4119:0320:0522:23
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0504:5712:1916:1319:4120:0321:0623:23
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0505:5713:1917:1320:4221:0422:0600:24
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0506:5714:2018:1321:4222:0423:0601:24
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0507:5715:2019:1322:4323:0500:0702:24
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0508:5716:2020:1423:4300:0501:0703:24
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0509:5717:2021:1400:4301:0502:0704:24
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0510:5818:2022:1401:4302:0503:0805:24
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0611:5819:2123:1402:4403:0604:0806:25