اوقات شرعی به افق الوان
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی الوان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق الوان

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی تیر ماه به افق الوان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3306:1113:1916:5920:2620:4521:4000:29
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3407:1214:1917:5921:2621:4622:4101:30
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3408:1215:1918:5922:2622:4623:4102:30
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3409:1216:1919:5923:2623:4600:4103:30
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3510:1317:1920:5900:2600:4601:4104:30
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3511:1318:2022:0001:2601:4602:4105:31
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3512:1319:2023:0002:2602:4603:4106:31
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3613:1420:2000:0003:2603:4604:4107:31
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3614:1421:2001:0004:2604:4605:4108:31
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3715:1422:2002:0105:2605:4606:4109:32
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3716:1523:2103:0106:2606:4607:4110:32
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3817:1500:2104:0107:2607:4608:4111:32
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3818:1601:2105:0108:2608:4609:4012:32
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3919:1602:2106:0109:2609:4610:4013:33
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:4020:1603:2107:0210:2610:4611:4014:33
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4021:1704:2108:0211:2611:4612:4015:33
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4122:1705:2209:0212:2612:4513:3916:33
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4223:1806:2210:0213:2513:4514:3917:33
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4200:1807:2211:0214:2514:4515:3918:34
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4301:1908:2212:0215:2515:4516:3819:34
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4402:2009:2213:0316:2516:4417:3820:34
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4403:2010:2214:0317:2417:4418:3721:34
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4504:2111:2215:0318:2418:4419:3722:35
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4605:2112:2316:0319:2419:4320:3623:35
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4706:2213:2317:0320:2320:4321:3600:35
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4807:2214:2318:0321:2321:4222:3501:35
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4908:2315:2319:0322:2222:4223:3502:35
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4909:2416:2320:0323:2223:4100:3403:36
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:5010:2417:2321:0300:2100:4101:3304:36
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5111:2518:2322:0301:2101:4002:3305:36
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5212:2519:2323:0402:2002:4003:3206:36