اوقات شرعی به افق الوان
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی الوان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق الوان

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی تیر ماه به افق الوان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3306:1213:1916:5920:2620:4621:4000:30
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3407:1214:1917:5921:2621:4622:4101:30
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3408:1215:1918:5922:2622:4623:4102:30
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3409:1216:1919:5923:2623:4600:4103:30
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3510:1317:1921:0000:2600:4601:4104:30
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3511:1318:2022:0001:2601:4602:4105:31
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3512:1319:2023:0002:2602:4603:4106:31
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3613:1420:2000:0003:2603:4604:4107:31
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3614:1421:2001:0004:2604:4605:4108:31
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3715:1422:2002:0105:2605:4606:4109:32
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3716:1523:2103:0106:2606:4607:4110:32
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3817:1500:2104:0107:2607:4608:4111:32
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3818:1601:2105:0108:2608:4609:4012:32
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3919:1602:2106:0109:2609:4610:4013:33
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:4020:1703:2107:0210:2610:4611:4014:33
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4021:1704:2208:0211:2611:4512:4015:33
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4122:1805:2209:0212:2612:4513:3916:33
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4223:1806:2210:0213:2513:4514:3917:34
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4200:1907:2211:0214:2514:4515:3918:34
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4301:1908:2212:0215:2515:4416:3819:34
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4402:2009:2213:0316:2516:4417:3820:34
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4503:2010:2214:0317:2417:4418:3721:34
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4504:2111:2215:0318:2418:4319:3722:35
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4605:2112:2316:0319:2419:4320:3623:35
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4706:2213:2317:0320:2320:4321:3600:35
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4807:2314:2318:0321:2321:4222:3501:35
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4908:2315:2319:0322:2222:4223:3402:36
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:5009:2416:2320:0323:2223:4100:3403:36
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:5010:2417:2321:0300:2100:4101:3304:36
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5111:2518:2322:0301:2101:4002:3205:36
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5212:2619:2323:0402:2002:3903:3206:36