اوقات شرعی به افق شا دگان
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی شا دگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شا دگان

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شا دگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4506:1713:1216:5020:0720:2621:1800:26
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4507:1614:1217:5021:0821:2722:1801:26
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4408:1615:1218:5022:0922:2823:1902:26
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4309:1616:1219:5023:0923:2800:2003:26
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:4310:1517:1220:5000:1000:2901:2104:26
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:4211:1518:1221:5001:1001:2902:2105:26
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:4212:1419:1322:5002:1102:3003:2206:26
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:4113:1420:1323:5003:1203:3104:2307:26
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:4014:1421:1300:5004:1204:3105:2408:26
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:4015:1422:1301:5105:1305:3206:2409:26
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:4016:1323:1302:5106:1306:3207:2510:26
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3917:1300:1303:5107:1407:3308:2611:26
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3918:1301:1304:5108:1408:3409:2612:26
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3819:1302:1405:5109:1509:3410:2713:27
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3820:1303:1406:5110:1510:3511:2814:27
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3821:1204:1407:5111:1611:3512:2815:27
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3722:1205:1408:5112:1612:3613:2916:27
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3723:1206:1409:5213:1713:3614:2917:27
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3700:1207:1510:5214:1714:3715:3018:27
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3701:1208:1511:5215:1815:3716:3019:27
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3702:1209:1512:5216:1816:3717:3120:27
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3703:1210:1513:5217:1817:3818:3121:28
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3704:1211:1514:5218:1918:3819:3222:28
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3705:1212:1615:5319:1919:3920:3223:28
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3706:1213:1616:5320:1920:3921:3300:28
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3707:1214:1617:5321:2021:3922:3301:28
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3708:1215:1618:5322:2022:4023:3302:28
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3709:1316:1619:5323:2023:4000:3403:29
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3710:1317:1720:5400:2100:4001:3404:29
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3711:1318:1721:5401:2101:4002:3405:29
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3712:1319:1722:5402:2102:4103:3406:29