اوقات شرعی به افق دارخوین
امروز : شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی دارخوین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دارخوین

یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
پنجشنبه
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
جمعه
۲۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دارخوین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:4606:1813:1316:5120:0820:2721:1900:27
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:4606:1713:1316:5120:0920:2821:1900:27
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:4506:1713:1316:5120:0920:2821:2000:27
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:4406:1713:1316:5120:1020:2921:2100:27
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:4406:1613:1316:5120:1120:3021:2200:27
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:4306:1613:1316:5120:1120:3021:2200:27
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:4206:1513:1316:5120:1220:3121:2300:27
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:4206:1513:1416:5220:1220:3221:2400:27
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:4106:1513:1416:5220:1320:3221:2500:27
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:4106:1413:1416:5220:1420:3321:2500:27
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:4006:1413:1416:5220:1420:3321:2600:27
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:4006:1413:1416:5220:1520:3421:2700:27
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:3906:1413:1416:5220:1520:3521:2700:27
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:3906:1313:1516:5220:1620:3521:2800:27
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:3906:1313:1516:5220:1620:3621:2900:27
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:3806:1313:1516:5220:1720:3621:2900:28
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:3806:1313:1516:5320:1720:3721:3000:28
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:3806:1313:1516:5320:1820:3721:3000:28
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:3806:1313:1516:5320:1820:3821:3100:28
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:3806:1313:1616:5320:1920:3821:3100:28
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:3706:1313:1616:5320:1920:3821:3200:28
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:3706:1313:1616:5320:1920:3921:3200:28
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:3706:1313:1616:5420:2020:3921:3300:28
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:3706:1313:1616:5420:2020:4021:3300:29
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:3706:1313:1716:5420:2020:4021:3400:29
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:3706:1313:1716:5420:2120:4021:3400:29
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:3706:1313:1716:5420:2120:4121:3400:29
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:3706:1313:1716:5520:2120:4121:3500:29
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:3706:1313:1816:5520:2220:4121:3500:30
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:3806:1413:1816:5520:2220:4221:3500:30
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:3806:1413:1816:5520:2220:4221:3600:30