اوقات شرعی به افق جفال
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی جفال

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جفال

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جفال
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4606:1713:1216:5020:0720:2621:1800:26
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4507:1714:1217:5021:0821:2722:1901:26
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4408:1615:1218:5022:0922:2823:1902:26
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4309:1616:1219:5023:0923:2800:2003:26
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:4310:1517:1220:5000:1000:2901:2104:26
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:4211:1518:1321:5001:1001:3002:2205:26
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:4212:1519:1322:5002:1102:3003:2206:26
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:4113:1420:1323:5103:1203:3104:2307:26
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:4114:1421:1300:5104:1204:3105:2408:26
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:4015:1422:1301:5105:1305:3206:2409:26
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:4016:1323:1302:5106:1306:3307:2510:26
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3917:1300:1303:5107:1407:3308:2611:26
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3918:1301:1404:5108:1408:3409:2612:27
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3819:1302:1405:5109:1509:3410:2713:27
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3820:1303:1406:5110:1510:3511:2814:27
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3821:1204:1407:5211:1611:3512:2815:27
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3722:1205:1408:5212:1612:3613:2916:27
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3723:1206:1409:5213:1713:3614:2917:27
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3700:1207:1510:5214:1714:3715:3018:27
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3701:1208:1511:5215:1815:3716:3119:27
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3702:1209:1512:5216:1816:3817:3120:27
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3703:1210:1513:5317:1817:3818:3121:28
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3704:1211:1514:5318:1918:3819:3222:28
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3605:1212:1615:5319:1919:3920:3223:28
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3606:1213:1616:5320:2020:3921:3300:28
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3607:1214:1617:5321:2021:3922:3301:28
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3708:1215:1618:5322:2022:4023:3302:28
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3709:1316:1719:5423:2123:4000:3403:29
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3710:1317:1720:5400:2100:4001:3404:29
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3711:1318:1721:5401:2101:4102:3405:29
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3712:1319:1722:5402:2102:4103:3506:29