اوقات شرعی به افق هویزه
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی هویزه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هویزه

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی تیر ماه به افق هویزه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3606:1413:2016:5920:2620:4521:4000:31
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3707:1414:2017:5921:2621:4622:4001:31
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3708:1415:2018:5922:2622:4623:4002:31
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3709:1416:2019:5923:2623:4600:4003:32
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3810:1517:2121:0000:2600:4601:4004:32
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3811:1518:2122:0001:2601:4602:4005:32
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3812:1519:2123:0002:2602:4603:4006:32
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3913:1620:2100:0003:2603:4604:4007:33
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3914:1621:2101:0104:2604:4605:4008:33
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:4015:1722:2202:0105:2605:4606:4009:33
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:4016:1723:2203:0106:2606:4607:4010:33
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:4117:1700:2204:0107:2607:4608:4011:34
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:4118:1801:2205:0108:2608:4609:4012:34
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:4219:1802:2206:0209:2609:4610:4013:34
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:4320:1903:2207:0210:2610:4611:3914:34
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4321:1904:2308:0211:2611:4512:3915:35
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4422:2005:2309:0212:2612:4513:3916:35
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4523:2006:2310:0213:2613:4514:3917:35
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4500:2107:2311:0214:2514:4515:3818:35
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4601:2108:2312:0315:2515:4516:3819:35
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4702:2209:2313:0316:2516:4417:3720:36
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4703:2210:2314:0317:2417:4418:3721:36
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4804:2311:2415:0318:2418:4319:3622:36
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4905:2312:2416:0319:2419:4320:3623:36
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:5006:2413:2417:0320:2320:4321:3500:37
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:5107:2514:2418:0321:2321:4222:3501:37
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:5108:2515:2419:0422:2322:4223:3402:37
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:5209:2616:2420:0423:2223:4100:3403:37
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:5310:2617:2421:0400:2200:4101:3304:37
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5411:2718:2422:0401:2101:4002:3205:38
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5512:2819:2423:0402:2102:4003:3106:38