اوقات شرعی به افق هویزه
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی هویزه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هویزه

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی تیر ماه به افق هویزه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3606:1413:2016:5920:2620:4521:4000:31
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3707:1414:2017:5921:2621:4622:4001:31
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3708:1415:2018:5922:2622:4623:4002:31
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3709:1416:2019:5923:2623:4600:4003:32
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3710:1517:2121:0000:2600:4601:4004:32
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3811:1518:2122:0001:2601:4602:4005:32
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3812:1519:2123:0002:2602:4603:4006:32
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3913:1620:2100:0003:2603:4604:4007:33
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3914:1621:2101:0004:2604:4605:4008:33
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:4015:1622:2202:0105:2605:4606:4009:33
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:4016:1723:2203:0106:2606:4607:4010:33
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:4117:1700:2204:0107:2607:4608:4011:34
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:4118:1801:2205:0108:2608:4609:4012:34
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:4219:1802:2206:0209:2609:4610:4013:34
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:4220:1903:2207:0210:2610:4611:4014:34
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4321:1904:2308:0211:2611:4612:3915:34
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4422:2005:2309:0212:2612:4513:3916:35
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4423:2006:2310:0213:2613:4514:3917:35
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4500:2107:2311:0214:2514:4515:3818:35
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4601:2108:2312:0315:2515:4516:3819:35
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4702:2209:2313:0316:2516:4417:3720:36
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4703:2210:2314:0317:2517:4418:3721:36
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4804:2311:2415:0318:2418:4419:3722:36
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4905:2312:2416:0319:2419:4320:3623:36
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:5006:2413:2417:0320:2320:4321:3500:37
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:5007:2414:2418:0321:2321:4222:3501:37
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:5108:2515:2419:0422:2322:4223:3402:37
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:5209:2616:2420:0423:2223:4100:3403:37
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:5310:2617:2421:0400:2200:4101:3304:37
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5411:2718:2422:0401:2101:4002:3205:37
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5512:2719:2423:0402:2102:4003:3206:38