اوقات شرعی به افق سوسنگرد
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی سوسنگرد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سوسنگرد

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی تیر ماه به افق سوسنگرد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3506:1313:1916:5820:2520:4521:4000:30
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3607:1314:1917:5921:2621:4522:4001:31
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3608:1315:2018:5922:2622:4623:4002:31
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3609:1416:2019:5923:2623:4600:4003:31
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3710:1417:2020:5900:2600:4601:4004:31
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3711:1418:2022:0001:2601:4602:4005:32
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3712:1519:2023:0002:2602:4603:4006:32
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3813:1520:2100:0003:2603:4604:4007:32
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3814:1521:2101:0004:2604:4605:4008:32
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3915:1622:2102:0005:2605:4606:4009:32
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3916:1623:2103:0106:2606:4607:4010:33
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:4017:1700:2104:0107:2607:4608:4011:33
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:4018:1701:2205:0108:2608:4609:4012:33
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:4119:1702:2206:0109:2609:4610:4013:33
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:4220:1803:2207:0110:2610:4611:3914:34
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4221:1804:2208:0211:2611:4512:3915:34
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4322:1905:2209:0212:2612:4513:3916:34
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4323:1906:2210:0213:2513:4514:3917:34
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4400:2007:2311:0214:2514:4515:3818:35
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4501:2008:2312:0215:2515:4416:3819:35
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4602:2109:2313:0316:2516:4417:3720:35
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4603:2110:2314:0317:2417:4418:3721:35
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4704:2211:2315:0318:2418:4319:3622:36
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4805:2312:2316:0319:2419:4320:3623:36
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4906:2313:2317:0320:2320:4321:3500:36
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:5007:2414:2318:0321:2321:4222:3501:36
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:5008:2415:2319:0322:2222:4223:3402:36
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:5109:2516:2420:0323:2223:4100:3403:37
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:5210:2617:2421:0300:2100:4101:3304:37
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5311:2618:2422:0301:2101:4002:3205:37
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5412:2719:2423:0402:2002:4003:3206:37