اوقات شرعی به افق سوسنگرد
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی سوسنگرد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سوسنگرد

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی تیر ماه به افق سوسنگرد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3506:1313:1916:5920:2520:4521:4000:30
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3607:1314:1917:5921:2621:4522:4001:31
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3608:1315:2018:5922:2622:4623:4002:31
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3609:1416:2019:5923:2623:4600:4003:31
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3710:1417:2020:5900:2600:4601:4004:31
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3711:1418:2022:0001:2601:4602:4005:32
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3712:1519:2023:0002:2602:4603:4006:32
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3813:1520:2100:0003:2603:4604:4007:32
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3814:1521:2101:0004:2604:4605:4008:32
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3915:1622:2102:0005:2605:4606:4009:33
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3916:1623:2103:0106:2606:4607:4010:33
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:4017:1700:2104:0107:2607:4608:4011:33
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:4018:1701:2205:0108:2608:4609:4012:33
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:4119:1802:2206:0109:2609:4610:4013:34
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:4220:1803:2207:0210:2610:4511:3914:34
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4221:1804:2208:0211:2611:4512:3915:34
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4322:1905:2209:0212:2512:4513:3916:34
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4423:1906:2210:0213:2513:4514:3817:34
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4400:2007:2311:0214:2514:4515:3818:35
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4501:2108:2312:0215:2515:4416:3819:35
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4602:2109:2313:0316:2416:4417:3720:35
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4703:2210:2314:0317:2417:4418:3721:35
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4704:2211:2315:0318:2418:4319:3622:36
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4805:2312:2316:0319:2319:4320:3623:36
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4906:2313:2317:0320:2320:4221:3500:36
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:5007:2414:2318:0321:2321:4222:3501:36
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:5108:2415:2319:0322:2222:4223:3402:36
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:5109:2516:2420:0323:2223:4100:3303:37
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:5210:2617:2421:0300:2100:4001:3304:37
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5311:2618:2422:0301:2101:4002:3205:37
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5412:2719:2423:0402:2002:3903:3106:37