اوقات شرعی به افق یامچی
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی یامچی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق یامچی

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق یامچی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2306:1113:2517:1820:3921:0022:0100:31
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2207:1014:2518:1921:4022:0123:0201:31
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2108:1015:2519:1922:4123:0200:0302:31
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2009:0916:2520:1923:4100:0301:0403:31
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1910:0817:2521:1900:4201:0402:0504:31
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1811:0818:2522:2001:4302:0503:0605:30
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1712:0719:2523:2002:4403:0504:0706:30
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1613:0720:2500:2003:4404:0605:0807:30
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1514:0621:2601:2004:4505:0706:0908:30
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1515:0622:2602:2005:4606:0807:1009:30
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1416:0523:2603:2106:4707:0908:1110:30
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1317:0500:2604:2107:4708:0909:1211:30
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1218:0501:2605:2108:4809:1010:1212:30
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1219:0402:2606:2109:4910:1111:1313:30
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1120:0403:2707:2210:4911:1112:1414:30
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1121:0404:2708:2211:5012:1213:1515:30
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1022:0405:2709:2212:5013:1314:1616:30
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1023:0306:2710:2213:5114:1315:1617:30
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0900:0307:2711:2314:5115:1416:1718:30
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0901:0308:2712:2315:5216:1417:1819:30
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0902:0309:2813:2316:5217:1518:1820:30
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0803:0310:2814:2317:5318:1519:1921:31
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0804:0311:2815:2418:5319:1620:1922:31
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0805:0312:2816:2419:5420:1621:2023:31
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0806:0313:2917:2420:5421:1722:2000:31
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0807:0314:2918:2421:5422:1723:2101:31
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0808:0315:2919:2522:5523:1700:2102:31
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0809:0316:2920:2523:5500:1801:2203:31
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0810:0317:2921:2500:5501:1802:2204:32
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0811:0418:3022:2501:5602:1803:2205:32
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0812:0419:3023:2602:5603:1804:2206:32