اوقات شرعی به افق سردشت خوزستان
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی سردشت خوزستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سردشت خوزستان

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی تیر ماه به افق سردشت خوزستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2906:0813:1716:5820:2520:4521:4100:27
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2907:0814:1717:5821:2521:4622:4101:27
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2908:0815:1718:5922:2622:4623:4102:27
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2909:0916:1719:5923:2623:4600:4103:28
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3010:0917:1720:5900:2600:4601:4104:28
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3011:0918:1821:5901:2601:4602:4105:28
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3112:1019:1823:0002:2602:4603:4106:28
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3113:1020:1800:0003:2603:4604:4107:29
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3114:1021:1801:0004:2604:4605:4108:29
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3215:1122:1802:0005:2605:4606:4109:29
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3216:1123:1903:0006:2606:4607:4110:29
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3317:1200:1904:0107:2607:4608:4111:30
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3418:1201:1905:0108:2608:4609:4112:30
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3419:1302:1906:0109:2609:4610:4113:30
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3520:1303:1907:0110:2610:4611:4014:30
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3621:1304:2008:0111:2511:4512:4015:30
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3622:1405:2009:0112:2512:4513:4016:31
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3723:1506:2010:0213:2513:4514:3917:31
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3800:1507:2011:0214:2514:4515:3918:31
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3801:1608:2012:0215:2515:4416:3919:31
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3902:1609:2013:0216:2416:4417:3820:32
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4003:1710:2014:0217:2417:4418:3821:32
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4104:1711:2115:0218:2418:4319:3722:32
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4205:1812:2116:0219:2319:4320:3723:32
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4206:1813:2117:0320:2320:4221:3600:33
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4307:1914:2118:0321:2221:4222:3601:33
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4408:2015:2119:0322:2222:4123:3502:33
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4509:2016:2120:0323:2123:4100:3403:33
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4610:2117:2121:0300:2100:4001:3404:33
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4711:2118:2122:0301:2001:4002:3305:34
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4812:2219:2123:0302:2002:3903:3206:34