اوقات شرعی به افق دزفول
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی دزفول

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دزفول

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دزفول
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4006:1413:1316:5520:1220:3221:2400:26
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3907:1414:1317:5521:1321:3222:2501:26
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3808:1315:1318:5522:1322:3323:2602:26
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3809:1316:1319:5523:1423:3400:2703:26
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3710:1217:1320:5500:1500:3401:2804:26
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3611:1218:1421:5501:1501:3502:2905:26
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3612:1219:1422:5502:1602:3603:2906:26
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3513:1120:1423:5503:1703:3604:3007:26
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3514:1121:1400:5504:1704:3705:3108:26
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3415:1122:1401:5605:1805:3806:3209:26
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3416:1023:1402:5606:1806:3807:3210:26
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3317:1000:1403:5607:1907:3908:3311:26
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3318:1001:1504:5608:1908:3909:3412:26
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3219:1002:1505:5609:2009:4010:3413:26
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3220:0903:1506:5610:2110:4011:3514:26
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3221:0904:1507:5711:2111:4112:3615:26
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3122:0905:1508:5712:2212:4113:3616:26
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3123:0906:1509:5713:2213:4214:3717:26
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3100:0907:1610:5714:2214:4215:3718:27
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3101:0908:1611:5715:2315:4316:3819:27
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3002:0909:1612:5716:2316:4317:3820:27
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3003:0910:1613:5817:2417:4418:3921:27
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3004:0911:1614:5818:2418:4419:3922:27
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3005:0912:1715:5819:2519:4520:4023:27
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3006:0913:1716:5820:2520:4521:4000:27
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3007:0914:1717:5821:2521:4522:4101:28
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3008:0915:1718:5922:2522:4623:4102:28
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3009:0916:1819:5923:2623:4600:4103:28
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3010:0917:1820:5900:2600:4601:4204:28
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3011:1018:1821:5901:2601:4602:4205:28
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3112:1019:1822:5902:2702:4703:4206:29