اوقات شرعی به افق بهبهان
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی بهبهان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بهبهان

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بهبهان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4006:1113:0616:4320:0120:2021:1100:20
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3907:1014:0617:4421:0121:2022:1201:20
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3808:1015:0618:4422:0222:2123:1302:20
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3709:1016:0619:4423:0323:2200:1303:20
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3710:0917:0620:4400:0300:2201:1404:20
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3611:0918:0621:4401:0401:2302:1505:20
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3612:0819:0622:4402:0402:2403:1606:20
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3513:0820:0623:4403:0503:2404:1607:20
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3514:0821:0700:4404:0604:2505:1708:20
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3415:0722:0701:4405:0605:2506:1809:20
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3416:0723:0702:4406:0706:2607:1810:20
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3317:0700:0703:4407:0707:2608:1911:20
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3318:0701:0704:4408:0808:2709:2012:20
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3219:0702:0705:4509:0809:2810:2013:20
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3220:0603:0706:4510:0910:2811:2114:20
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3221:0604:0807:4511:0911:2912:2215:20
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3122:0605:0808:4512:1012:2913:2216:21
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3123:0606:0809:4513:1013:3014:2317:21
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3100:0607:0810:4514:1114:3015:2318:21
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3101:0608:0811:4615:1115:3016:2419:21
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3102:0609:0912:4616:1116:3117:2420:21
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3103:0610:0913:4617:1217:3118:2521:21
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3104:0611:0914:4618:1218:3219:2522:21
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3105:0612:0915:4619:1319:3220:2623:22
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3006:0613:0916:4620:1320:3221:2600:22
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3107:0614:1017:4721:1321:3322:2601:22
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3108:0615:1018:4722:1422:3323:2702:22
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3109:0616:1019:4723:1423:3300:2703:22
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3110:0717:1020:4700:1400:3401:2704:22
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3111:0718:1121:4701:1401:3402:2805:23
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3112:0719:1122:4802:1502:3403:2806:23