اوقات شرعی به افق بهبهان
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی بهبهان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بهبهان

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بهبهان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3906:1113:0616:4320:0120:2021:1100:20
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3907:1014:0617:4421:0221:2122:1201:20
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3808:1015:0618:4422:0222:2123:1302:20
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3709:0916:0619:4423:0323:2200:1403:20
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3710:0917:0620:4400:0300:2201:1404:20
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3611:0918:0621:4401:0401:2302:1505:20
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3512:0819:0622:4402:0502:2403:1606:20
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3513:0820:0623:4403:0503:2404:1607:20
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3414:0821:0700:4404:0604:2505:1708:20
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3415:0722:0701:4405:0605:2506:1809:20
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3316:0723:0702:4406:0706:2607:1910:20
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3317:0700:0703:4407:0707:2708:1911:20
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3318:0701:0704:4508:0808:2709:2012:20
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3219:0702:0705:4509:0809:2810:2113:20
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3220:0603:0806:4510:0910:2811:2114:20
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3221:0604:0807:4511:0911:2912:2215:21
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3122:0605:0808:4512:1012:2913:2216:21
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3123:0606:0809:4513:1013:3014:2317:21
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3100:0607:0810:4514:1114:3015:2318:21
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3101:0608:0811:4615:1115:3116:2419:21
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3102:0609:0912:4616:1216:3117:2420:21
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3103:0610:0913:4617:1217:3118:2521:21
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3104:0611:0914:4618:1218:3219:2522:21
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3005:0612:0915:4619:1319:3220:2623:22
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3006:0613:1016:4620:1320:3321:2600:22
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3107:0614:1017:4721:1321:3322:2601:22
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3108:0615:1018:4722:1422:3323:2702:22
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3109:0616:1019:4723:1423:3300:2703:22
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3110:0717:1020:4700:1400:3401:2704:23
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3111:0718:1121:4701:1401:3402:2805:23
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3112:0719:1122:4802:1502:3403:2806:23