اوقات شرعی به افق دهدز
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی دهدز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دهدز

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دهدز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3506:0813:0616:4620:0320:2221:1500:19
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3407:0814:0617:4621:0421:2322:1501:19
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3408:0715:0618:4622:0422:2423:1602:19
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3309:0716:0619:4623:0523:2400:1703:19
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3210:0617:0620:4600:0600:2501:1804:19
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3211:0618:0621:4601:0601:2602:1905:19
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3112:0619:0622:4602:0702:2603:1906:19
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3013:0520:0623:4603:0803:2704:2007:19
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3014:0521:0600:4604:0804:2805:2108:19
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2915:0522:0701:4705:0905:2806:2209:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2916:0423:0702:4706:0906:2907:2210:19
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2817:0400:0703:4707:1007:2908:2311:19
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2818:0401:0704:4708:1008:3009:2412:19
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2819:0402:0705:4709:1109:3010:2413:19
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2720:0403:0706:4710:1110:3111:2514:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2721:0304:0807:4711:1211:3212:2615:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2722:0305:0808:4812:1212:3213:2616:19
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2623:0306:0809:4813:1313:3314:2717:20
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2600:0307:0810:4814:1314:3315:2718:20
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2601:0308:0811:4815:1415:3316:2819:20
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2602:0309:0912:4816:1416:3417:2820:20
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2603:0310:0913:4817:1517:3418:2921:20
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2604:0311:0914:4918:1518:3519:2922:20
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2605:0312:0915:4919:1519:3520:3023:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2606:0313:0916:4920:1620:3521:3000:21
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2607:0314:1017:4921:1621:3622:3001:21
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2608:0315:1018:4922:1622:3623:3102:21
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2609:0316:1019:5023:1723:3600:3103:21
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2610:0417:1020:5000:1700:3701:3104:21
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2611:0418:1021:5001:1701:3702:3205:22
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2612:0419:1122:5002:1702:3703:3206:22