اوقات شرعی به افق پیون
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی پیون

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پیون

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق پیون
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3606:1013:0816:4820:0620:2521:1700:21
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3607:0914:0817:4821:0621:2622:1801:21
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3508:0915:0818:4822:0722:2623:1902:21
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3409:0816:0819:4823:0823:2700:2003:21
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3310:0817:0820:4900:0800:2801:2104:21
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3311:0818:0821:4901:0901:2802:2105:21
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3212:0719:0822:4902:0902:2903:2206:21
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3213:0720:0823:4903:1003:3004:2307:21
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3114:0621:0800:4904:1104:3005:2408:21
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3015:0622:0901:4905:1105:3106:2409:21
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3016:0623:0902:4906:1206:3107:2510:21
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2917:0600:0903:4907:1207:3208:2611:21
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2918:0501:0904:5008:1308:3309:2712:21
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2919:0502:0905:5009:1309:3310:2713:21
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2820:0503:0906:5010:1410:3411:2814:21
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2821:0504:1007:5011:1411:3412:2815:21
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2822:0505:1008:5012:1512:3513:2916:21
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2723:0506:1009:5013:1513:3514:3017:21
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2700:0407:1010:5114:1614:3615:3018:21
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2701:0408:1011:5115:1615:3616:3119:22
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2702:0409:1112:5116:1716:3717:3120:22
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2703:0410:1113:5117:1717:3718:3221:22
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2704:0411:1114:5118:1818:3719:3222:22
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2605:0412:1115:5119:1819:3820:3323:22
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2606:0413:1116:5220:1820:3821:3300:22
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2607:0514:1217:5221:1921:3922:3301:23
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2608:0515:1218:5222:1922:3923:3402:23
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2709:0516:1219:5223:1923:3900:3403:23
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2710:0517:1220:5300:1900:3901:3404:23
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2711:0518:1221:5301:2001:4002:3505:23
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2712:0519:1322:5302:2002:4003:3506:23