اوقات شرعی به افق زنوز
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی زنوز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زنوز

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق زنوز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2206:1013:2317:1720:3720:5921:5900:30
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2107:0914:2318:1721:3822:0023:0001:30
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2008:0815:2319:1722:3923:0000:0102:30
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1909:0816:2420:1823:4000:0101:0203:29
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1810:0717:2421:1800:4001:0202:0304:29
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1711:0718:2422:1801:4102:0303:0405:29
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1612:0619:2423:1802:4203:0404:0506:29
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1513:0620:2400:1903:4304:0505:0607:29
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1414:0521:2401:1904:4305:0506:0708:29
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1415:0522:2402:1905:4406:0607:0809:29
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1316:0423:2403:1906:4507:0708:0910:29
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1217:0400:2504:1907:4608:0809:1011:29
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1118:0401:2505:2008:4609:0810:1112:29
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1119:0302:2506:2009:4710:0911:1213:29
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1020:0303:2507:2010:4811:1012:1214:29
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1021:0304:2508:2011:4812:1013:1315:29
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0922:0205:2509:2112:4913:1114:1416:29
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0923:0206:2610:2113:4914:1115:1517:29
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0800:0207:2611:2114:5015:1216:1518:29
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0801:0208:2612:2115:5016:1317:1619:29
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0802:0209:2613:2216:5117:1318:1720:29
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0703:0210:2614:2217:5118:1419:1721:29
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0704:0211:2715:2218:5219:1420:1822:29
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0705:0212:2716:2219:5220:1521:1823:30
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0706:0213:2717:2320:5321:1522:1900:30
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0707:0214:2718:2321:5322:1523:1901:30
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0708:0215:2819:2322:5323:1600:2002:30
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0709:0216:2820:2323:5400:1601:2003:30
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0710:0217:2821:2400:5401:1602:2004:30
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0711:0218:2822:2401:5402:1703:2105:30
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0712:0219:2823:2402:5403:1704:2106:31