اوقات شرعی به افق مازو
امروز : شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی مازو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مازو

یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی تیر ماه به افق مازو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2906:0913:1817:0020:2720:4821:4300:28
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2907:0914:1818:0021:2821:4822:4401:28
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2908:0915:1819:0122:2822:4823:4402:28
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2909:0916:1920:0123:2823:4800:4403:29
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3010:1017:1921:0100:2800:4801:4404:29
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3011:1018:1922:0101:2801:4802:4405:29
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3112:1019:1923:0202:2802:4803:4406:29
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3113:1120:1900:0203:2803:4804:4407:30
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3214:1121:2001:0204:2804:4805:4408:30
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3215:1122:2002:0205:2805:4806:4409:30
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3316:1223:2003:0206:2806:4807:4410:30
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3317:1200:2004:0307:2807:4808:4311:31
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3418:1301:2005:0308:2808:4809:4312:31
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3419:1302:2106:0309:2809:4810:4313:31
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3520:1403:2107:0310:2810:4811:4314:31
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3621:1404:2108:0311:2711:4712:4215:32
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3622:1505:2109:0312:2712:4713:4216:32
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3723:1506:2110:0413:2713:4714:4217:32
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3800:1607:2111:0414:2714:4715:4118:32
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3901:1608:2112:0415:2615:4616:4119:33
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3902:1709:2213:0416:2616:4617:4020:33
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4003:1710:2214:0417:2617:4618:4021:33
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4104:1811:2215:0418:2518:4519:3922:33
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4205:1912:2216:0419:2519:4520:3923:33
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4306:1913:2217:0420:2520:4421:3800:34
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4307:2014:2218:0521:2421:4422:3801:34
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4408:2015:2219:0522:2422:4323:3702:34
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4509:2116:2220:0523:2323:4300:3603:34
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4610:2217:2221:0500:2300:4201:3604:34
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4711:2218:2222:0501:2201:4202:3505:35
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4812:2319:2223:0502:2202:4103:3406:35