اوقات شرعی به افق پل زال
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی پل زال

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پل زال

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی تیر ماه به افق پل زال
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3006:1013:2017:0220:2920:4921:4500:30
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3007:1014:2018:0221:2921:4922:4501:30
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3108:1115:2019:0222:2922:5023:4502:30
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3109:1116:2020:0323:3023:5000:4603:30
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3110:1117:2021:0300:3000:5001:4604:30
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3211:1218:2122:0301:3001:5002:4605:31
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3212:1219:2123:0302:3002:5003:4606:31
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3313:1220:2100:0303:3003:5004:4607:31
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3314:1321:2101:0404:3004:5005:4608:31
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3415:1322:2102:0405:3005:5006:4609:32
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3416:1323:2203:0406:3006:5007:4510:32
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3517:1400:2204:0407:3007:5008:4511:32
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3518:1401:2205:0408:3008:5009:4512:32
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3619:1502:2206:0509:3009:5010:4513:33
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3620:1503:2207:0510:2910:4911:4514:33
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3721:1604:2308:0511:2911:4912:4415:33
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3822:1605:2309:0512:2912:4913:4416:33
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3923:1706:2310:0513:2913:4914:4417:34
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3900:1707:2311:0514:2914:4815:4318:34
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4001:1808:2312:0615:2815:4816:4319:34
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4102:1809:2313:0616:2816:4817:4220:34
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4203:1910:2314:0617:2817:4718:4221:35
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4204:2011:2415:0618:2718:4719:4122:35
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4305:2012:2416:0619:2719:4720:4123:35
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4406:2113:2417:0620:2720:4621:4000:35
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4507:2114:2418:0621:2621:4622:4001:36
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4608:2215:2419:0622:2622:4523:3902:36
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4709:2316:2420:0623:2523:4500:3803:36
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4810:2317:2421:0600:2500:4401:3804:36
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4811:2418:2422:0701:2401:4402:3705:36
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4912:2419:2423:0702:2402:4303:3606:36