اوقات شرعی به افق پل زال
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی پل زال

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پل زال

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی خرداد ماه به افق پل زال
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4006:1513:1416:5720:1420:3421:2700:27
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3907:1414:1417:5721:1521:3522:2801:27
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3808:1415:1518:5722:1622:3523:2902:27
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3709:1316:1519:5723:1623:3600:3003:27
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3710:1317:1520:5700:1700:3701:3104:27
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3611:1218:1521:5701:1801:3702:3105:27
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3512:1219:1522:5702:1802:3803:3206:27
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3513:1120:1523:5803:1903:3904:3307:27
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3414:1121:1500:5804:2004:3905:3408:27
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3315:1122:1501:5805:2005:4006:3409:27
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3316:1123:1602:5806:2106:4107:3510:27
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3217:1000:1603:5807:2107:4108:3611:27
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3218:1001:1604:5808:2208:4209:3712:27
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3219:1002:1605:5809:2209:4210:3713:27
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3120:1003:1606:5910:2310:4311:3814:27
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3121:0904:1607:5911:2311:4312:3915:27
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3122:0905:1708:5912:2412:4413:3916:27
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3023:0906:1709:5913:2413:4414:4017:27
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3000:0907:1710:5914:2514:4515:4018:27
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3001:0908:1712:0015:2515:4516:4119:28
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3002:0909:1713:0016:2616:4617:4120:28
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3003:0910:1814:0017:2617:4618:4221:28
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2904:0911:1815:0018:2718:4719:4222:28
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2905:0912:1816:0019:2719:4720:4323:28
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2906:0913:1817:0120:2720:4721:4300:28
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2907:0914:1818:0121:2821:4822:4401:28
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2908:0915:1919:0122:2822:4823:4402:29
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2909:0916:1920:0123:2823:4800:4403:29
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3010:1017:1921:0100:2800:4901:4504:29
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3011:1018:1922:0201:2901:4902:4505:29
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3012:1019:1923:0202:2902:4903:4506:29