اوقات شرعی به افق جایزان
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی جایزان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جایزان

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جایزان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4006:1213:0716:4620:0320:2221:1400:21
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3907:1114:0717:4621:0421:2322:1401:21
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3908:1115:0718:4622:0422:2323:1502:21
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3809:1016:0819:4623:0523:2400:1603:21
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3710:1017:0820:4600:0500:2501:1704:21
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3711:1018:0821:4601:0601:2502:1705:21
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3612:0919:0822:4602:0702:2603:1806:21
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3513:0920:0823:4603:0703:2604:1907:21
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3514:0921:0800:4604:0804:2705:2008:21
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3415:0822:0801:4605:0805:2806:2009:21
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3416:0823:0802:4706:0906:2807:2110:21
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3317:0800:0903:4707:0907:2908:2211:21
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3318:0801:0904:4708:1008:2909:2212:22
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3319:0702:0905:4709:1109:3010:2313:22
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3220:0703:0906:4710:1110:3011:2414:22
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3221:0704:0907:4711:1211:3112:2415:22
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3222:0705:0908:4712:1212:3113:2516:22
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3223:0706:1009:4713:1213:3214:2517:22
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3100:0707:1010:4814:1314:3215:2618:22
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3101:0708:1011:4815:1315:3316:2619:22
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3102:0709:1012:4816:1416:3317:2720:22
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3103:0710:1013:4817:1417:3418:2721:23
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3104:0711:1114:4818:1518:3419:2822:23
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3105:0712:1115:4919:1519:3520:2823:23
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3106:0713:1116:4920:1520:3521:2900:23
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3107:0714:1117:4921:1621:3522:2901:23
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3108:0715:1118:4922:1622:3623:2902:23
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3109:0716:1219:4923:1623:3600:3003:24
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3110:0717:1220:5000:1600:3601:3004:24
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3111:0718:1221:5001:1701:3602:3005:24
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3112:0819:1222:5002:1702:3703:3006:24