اوقات شرعی به افق امیدیه
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی امیدیه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق امیدیه

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق امیدیه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4106:1313:0816:4620:0320:2221:1400:22
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4007:1214:0817:4621:0421:2322:1501:22
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3908:1215:0818:4622:0522:2423:1502:22
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3909:1116:0819:4623:0523:2400:1603:22
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3810:1117:0820:4600:0600:2501:1704:22
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3811:1018:0821:4601:0601:2602:1805:22
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3712:1019:0822:4602:0702:2603:1806:22
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3613:1020:0923:4603:0803:2704:1907:22
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3614:0921:0900:4704:0804:2705:2008:22
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3515:0922:0901:4705:0905:2806:2109:22
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3516:0923:0902:4706:0906:2907:2110:22
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3417:0900:0903:4707:1007:2908:2211:22
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3418:0801:0904:4708:1008:3009:2312:22
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3419:0802:0905:4709:1109:3010:2313:22
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3320:0803:1006:4710:1110:3111:2414:22
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3321:0804:1007:4711:1211:3112:2415:22
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3322:0805:1008:4812:1212:3213:2516:23
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3323:0806:1009:4813:1313:3214:2617:23
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3200:0807:1010:4814:1314:3315:2618:23
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3201:0808:1111:4815:1415:3316:2719:23
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3202:0809:1112:4816:1416:3417:2720:23
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3203:0810:1113:4817:1417:3418:2821:23
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3204:0811:1114:4918:1518:3419:2822:23
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3205:0812:1115:4919:1519:3520:2823:24
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3206:0813:1216:4920:1620:3521:2900:24
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3207:0814:1217:4921:1621:3522:2901:24
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3208:0815:1218:4922:1622:3623:3002:24
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3209:0816:1219:5023:1623:3600:3003:24
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3210:0817:1220:5000:1700:3601:3004:24
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3211:0818:1321:5001:1701:3702:3005:25
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3312:0919:1322:5002:1702:3703:3106:25