اوقات شرعی به افق امیدیه
امروز : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی امیدیه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق امیدیه

جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی تیر ماه به افق امیدیه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3306:0913:1316:5020:1720:3721:3100:25
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3307:0914:1317:5121:1821:3722:3101:25
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3308:0915:1418:5122:1822:3723:3102:25
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3409:1016:1419:5123:1823:3700:3103:26
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3410:1017:1420:5100:1800:3801:3104:26
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3411:1018:1421:5201:1801:3802:3105:26
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3512:1119:1422:5202:1802:3803:3106:26
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3513:1120:1523:5203:1803:3804:3107:27
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3614:1121:1500:5204:1804:3805:3108:27
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3615:1222:1501:5205:1805:3806:3109:27
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3616:1223:1502:5306:1806:3807:3110:27
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3717:1200:1503:5307:1807:3808:3111:28
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3818:1301:1604:5308:1808:3809:3112:28
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3819:1302:1605:5309:1809:3710:3113:28
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3920:1403:1606:5310:1810:3711:3014:28
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3921:1404:1607:5411:1811:3712:3015:29
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4022:1505:1608:5412:1812:3713:3016:29
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4123:1506:1609:5413:1713:3714:3017:29
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4100:1607:1610:5414:1714:3615:2918:29
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4201:1608:1711:5415:1715:3616:2919:29
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4302:1709:1712:5516:1716:3617:2820:30
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4303:1710:1713:5517:1617:3618:2821:30
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4404:1811:1714:5518:1618:3519:2822:30
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4505:1812:1715:5519:1619:3520:2723:30
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4606:1913:1716:5520:1520:3421:2700:31
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4707:1914:1717:5521:1521:3422:2601:31
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4708:2015:1718:5522:1522:3423:2502:31
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4809:2116:1719:5623:1423:3300:2503:31
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4910:2117:1820:5600:1400:3301:2404:31
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5011:2218:1821:5601:1301:3202:2405:31
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5112:2219:1822:5602:1302:3203:2306:32