اوقات شرعی به افق مراغه
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی مراغه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مراغه

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مراغه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2706:1213:2217:1320:3320:5421:5200:30
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2607:1114:2218:1321:3321:5422:5301:30
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2508:1015:2219:1422:3422:5523:5402:30
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2409:1016:2220:1423:3523:5600:5503:30
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2310:0917:2221:1400:3600:5701:5604:29
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2211:0918:2222:1401:3601:5802:5705:29
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2212:0819:2223:1402:3702:5803:5806:29
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2113:0820:2300:1503:3803:5904:5907:29
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2014:0721:2301:1504:3905:0006:0008:29
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1915:0722:2302:1505:3906:0107:0109:29
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1816:0623:2303:1506:4007:0108:0210:29
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1817:0600:2304:1607:4108:0209:0311:29
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1718:0601:2305:1608:4109:0310:0312:29
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1719:0502:2406:1609:4210:0311:0413:29
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1620:0503:2407:1610:4311:0412:0514:29
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1521:0504:2408:1611:4312:0513:0615:29
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1522:0505:2409:1712:4413:0514:0616:29
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1523:0406:2410:1713:4414:0615:0717:29
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1400:0407:2411:1714:4515:0616:0818:29
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1401:0408:2512:1715:4516:0717:0819:30
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1402:0409:2513:1816:4617:0718:0920:30
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1303:0410:2514:1817:4618:0819:1021:30
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1304:0411:2515:1818:4719:0820:1022:30
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1305:0412:2516:1819:4720:0921:1123:30
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1306:0413:2617:1920:4721:0922:1100:30
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1307:0414:2618:1921:4822:1023:1201:30
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1308:0415:2619:1922:4823:1000:1202:30
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1309:0416:2620:1923:4800:1001:1203:31
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1310:0417:2721:1900:4901:1102:1304:31
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1311:0518:2722:2001:4902:1103:1305:31
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1312:0519:2723:2002:4903:1104:1306:31