اوقات شرعی به افق مراغه
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی مراغه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مراغه

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مراغه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2706:1113:2217:1320:3320:5421:5200:30
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2607:1114:2218:1321:3421:5522:5301:30
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2508:1015:2219:1422:3422:5523:5402:30
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2409:1016:2220:1423:3523:5600:5503:30
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2310:0917:2221:1400:3600:5701:5604:29
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2211:0818:2222:1401:3701:5802:5705:29
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2112:0819:2323:1402:3702:5903:5806:29
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2013:0720:2300:1503:3803:5904:5907:29
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2014:0721:2301:1504:3905:0006:0008:29
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1915:0722:2302:1505:3906:0107:0109:29
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1816:0623:2303:1506:4007:0208:0210:29
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1817:0600:2304:1607:4108:0209:0311:29
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1718:0601:2305:1608:4109:0310:0412:29
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1619:0502:2406:1609:4210:0411:0413:29
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1620:0503:2407:1610:4311:0412:0514:29
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1521:0504:2408:1611:4312:0513:0615:29
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1522:0505:2409:1712:4413:0514:0716:29
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1423:0406:2410:1713:4414:0615:0717:29
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1400:0407:2411:1714:4515:0716:0818:29
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1401:0408:2512:1715:4516:0717:0919:30
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1402:0409:2513:1816:4617:0818:0920:30
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1303:0410:2514:1817:4618:0819:1021:30
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1304:0411:2515:1818:4719:0920:1022:30
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1305:0412:2516:1819:4720:0921:1123:30
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1306:0413:2617:1920:4821:0922:1100:30
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1307:0414:2618:1921:4822:1023:1201:30
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1308:0415:2619:1922:4823:1000:1202:31
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1309:0416:2620:1923:4800:1001:1203:31
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1310:0417:2721:2000:4901:1102:1304:31
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1311:0518:2722:2001:4902:1103:1305:31
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1312:0519:2723:2002:4903:1104:1306:31