اوقات شرعی به افق چویبده
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی چویبده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چویبده

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی تیر ماه به افق چویبده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:4006:1513:1816:5420:2020:4021:3300:30
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:4007:1514:1817:5421:2121:4022:3301:30
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:4008:1515:1818:5422:2122:4023:3302:31
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:4109:1616:1819:5423:2123:4000:3403:31
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:4110:1617:1920:5400:2100:4101:3404:31
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:4111:1618:1921:5501:2101:4102:3405:31
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:4212:1719:1922:5502:2102:4103:3406:31
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:4213:1720:1923:5503:2103:4104:3407:32
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:4214:1721:1900:5504:2104:4105:3408:32
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:4315:1822:2001:5605:2105:4106:3409:32
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:4316:1823:2002:5606:2106:4107:3410:32
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:4417:1800:2003:5607:2107:4108:3311:33
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:4518:1901:2004:5608:2108:4109:3312:33
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:4519:1902:2005:5609:2109:4010:3313:33
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:4620:2003:2006:5710:2110:4011:3314:33
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4621:2004:2107:5711:2111:4012:3315:34
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4722:2105:2108:5712:2112:4013:3216:34
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4823:2106:2109:5713:2113:4014:3217:34
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4800:2207:2110:5714:2014:4015:3218:34
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4901:2208:2111:5815:2015:3916:3119:34
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:5002:2309:2112:5816:2016:3917:3120:35
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:5003:2310:2113:5817:2017:3918:3121:35
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:5104:2411:2214:5818:1918:3819:3022:35
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:5205:2412:2215:5819:1919:3820:3023:35
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:5206:2513:2216:5820:1920:3821:2900:36
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:5307:2514:2217:5921:1821:3722:2901:36
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:5408:2615:2218:5922:1822:3723:2802:36
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:5509:2616:2219:5923:1723:3600:2803:36
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:5610:2717:2220:5900:1700:3601:2704:36
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5611:2818:2221:5901:1601:3502:2605:36
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5712:2819:2222:5902:1602:3503:2606:37