اوقات شرعی به افق اروندکنار
امروز : شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

امروز
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی اروندکنار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اروندکنار

یکشنبه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
پنجشنبه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
جمعه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق اروندکنار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/2/1شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷05:2006:4313:1516:5019:4720:0420:5100:33
1397/2/2یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷06:1907:4214:1417:5020:4721:0521:5201:33
1397/2/3دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷07:1808:4115:1418:5021:4822:0622:5202:33
1397/2/4سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷08:1709:4016:1419:5022:4923:0623:5303:33
1397/2/5چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷09:1510:3917:1420:5023:4900:0700:5404:32
1397/2/6پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷10:1411:3818:1421:5000:5001:0801:5505:32
1397/2/7جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷11:1312:3719:1422:5001:5102:0802:5606:32
1397/2/8شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷12:1213:3620:1323:5002:5103:0903:5607:31
1397/2/9یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷13:1114:3521:1300:5003:5204:1004:5708:31
1397/2/10دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷14:0915:3422:1301:5004:5205:1005:5809:31
1397/2/11سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷15:0816:3323:1302:5005:5306:1106:5910:31
1397/2/12چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷16:0717:3300:1303:5006:5407:1208:0011:30
1397/2/13پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷17:0618:3201:1304:5007:5408:1209:0112:30
1397/2/14جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷18:0519:3102:1305:4908:5509:1310:0113:30
1397/2/15شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷19:0420:3003:1306:4909:5610:1411:0214:30
1397/2/16یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷20:0321:2904:1307:4910:5611:1412:0315:30
1397/2/17دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷21:0222:2805:1208:4911:5712:1513:0416:29
1397/2/18سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷22:0123:2806:1209:4912:5813:1614:0517:29
1397/2/19چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷23:0000:2707:1210:4913:5814:1715:0618:29
1397/2/20پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷23:5901:2608:1211:4914:5915:1716:0619:29
1397/2/21جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷00:5802:2509:1212:4916:0016:1817:0720:29
1397/2/22شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷01:5703:2510:1213:4917:0017:1918:0821:28
1397/2/23یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷02:5604:2411:1214:4918:0118:1919:0922:28
1397/2/24دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷03:5505:2312:1215:4919:0119:2020:1023:28
1397/2/25سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷04:5406:2313:1216:4920:0220:2121:1100:28
1397/2/26چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷05:5307:2214:1217:4921:0321:2122:1101:28
1397/2/27پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷06:5208:2215:1218:4922:0322:2223:1202:28
1397/2/28جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷07:5109:2116:1219:4923:0423:2300:1303:28
1397/2/29شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷08:5110:2017:1220:4900:0500:2301:1404:28
1397/2/30یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷09:5011:2018:1221:4901:0501:2402:1505:28
1397/2/31دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷10:4912:1919:1322:4902:0602:2503:1506:28