اوقات شرعی به افق اروندکنار
امروز : چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی اروندکنار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اروندکنار

پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی تیر ماه به افق اروندکنار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:4106:1613:1816:5320:2020:4021:3300:30
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:4107:1614:1817:5321:2021:4022:3301:31
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:4108:1615:1818:5422:2122:4023:3302:31
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:4209:1616:1819:5423:2123:4000:3303:31
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:4210:1717:1920:5400:2100:4001:3304:31
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:4211:1718:1921:5401:2101:4002:3305:32
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:4312:1719:1922:5502:2102:4003:3306:32
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:4313:1820:1923:5503:2103:4004:3307:32
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:4414:1821:2000:5504:2104:4005:3308:32
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:4415:1822:2001:5505:2105:4006:3309:33
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:4516:1923:2002:5506:2106:4007:3310:33
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:4517:1900:2003:5607:2107:4008:3311:33
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:4618:1901:2004:5608:2108:4009:3312:33
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:4619:2002:2005:5609:2109:4010:3313:33
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:4720:2003:2106:5610:2110:4011:3214:34
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4721:2104:2107:5711:2111:4012:3215:34
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4822:2105:2108:5712:2012:4013:3216:34
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4923:2206:2109:5713:2013:3914:3217:34
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4900:2207:2110:5714:2014:3915:3118:35
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:5001:2308:2111:5715:2015:3916:3119:35
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:5102:2309:2212:5716:2016:3917:3120:35
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:5103:2410:2213:5817:1917:3818:3021:35
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:5204:2411:2214:5818:1918:3819:3022:36
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:5305:2512:2215:5819:1919:3820:2923:36
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:5306:2513:2216:5820:1820:3721:2900:36
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:5407:2614:2217:5821:1821:3722:2801:36
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:5508:2615:2218:5822:1822:3623:2802:36
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:5609:2716:2219:5923:1723:3600:2703:36
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:5710:2817:2220:5900:1700:3601:2604:37
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:5711:2818:2221:5901:1601:3502:2605:37
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5812:2919:2222:5902:1602:3403:2506:37