اوقات شرعی به افق آشخانه
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی آشخانه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آشخانه

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آشخانه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4305:2812:3916:3119:5020:1121:1023:47
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4206:2713:3917:3120:5121:1222:1100:47
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4107:2714:3918:3121:5222:1323:1201:46
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4008:2615:3919:3122:5323:1400:1302:46
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3909:2616:3920:3123:5300:1501:1403:46
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3810:2517:3921:3200:5401:1502:1504:46
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3711:2418:4022:3201:5502:1603:1605:46
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3712:2419:4023:3202:5603:1704:1706:46
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3613:2420:4000:3203:5604:1805:1807:46
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3514:2321:4001:3304:5705:1906:1908:46
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3415:2322:4002:3305:5806:1907:2009:46
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3416:2223:4003:3306:5807:2008:2110:46
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3317:2200:4004:3307:5908:2109:2111:46
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3218:2201:4105:3309:0009:2110:2212:46
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3219:2202:4106:3410:0010:2211:2313:46
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3120:2103:4107:3411:0111:2312:2414:46
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3121:2104:4108:3412:0112:2313:2515:46
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3022:2105:4109:3413:0213:2414:2516:46
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3023:2106:4210:3514:0214:2415:2617:46
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3000:2107:4211:3515:0315:2516:2718:46
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2901:2108:4212:3516:0316:2517:2719:46
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2902:2009:4213:3517:0417:2618:2820:47
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2903:2010:4214:3618:0418:2619:2821:47
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2904:2011:4315:3619:0519:2720:2922:47
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2905:2012:4316:3620:0520:2721:2923:47
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2906:2113:4317:3621:0521:2722:3000:47
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2907:2114:4318:3722:0622:2823:3001:47
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2908:2115:4319:3723:0623:2800:3002:47
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2909:2116:4420:3700:0600:2801:3103:48
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2910:2117:4421:3701:0701:2902:3104:48
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2911:2118:4422:3702:0702:2903:3105:48