اوقات شرعی به افق آشخانه
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی آشخانه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آشخانه

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آشخانه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4305:2812:3916:3119:5020:1121:1023:47
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4206:2713:3917:3120:5121:1222:1100:47
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4107:2714:3918:3121:5222:1323:1201:46
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4008:2615:3919:3122:5223:1400:1302:46
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3909:2616:3920:3123:5300:1401:1403:46
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3810:2517:3921:3200:5401:1502:1504:46
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3811:2518:4022:3201:5502:1603:1605:46
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3712:2419:4023:3202:5503:1704:1706:46
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3613:2420:4000:3203:5604:1805:1807:46
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3514:2321:4001:3304:5705:1806:1908:46
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3415:2322:4002:3305:5806:1907:2009:46
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3416:2223:4003:3306:5807:2008:2010:46
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3317:2200:4004:3307:5908:2009:2111:46
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3218:2201:4105:3308:5909:2110:2212:46
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3219:2202:4106:3410:0010:2211:2313:46
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3120:2103:4107:3411:0111:2212:2414:46
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3121:2104:4108:3412:0112:2313:2415:46
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3122:2105:4109:3413:0213:2414:2516:46
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3023:2106:4110:3514:0214:2415:2617:46
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3000:2107:4211:3515:0315:2516:2618:46
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3001:2108:4212:3516:0316:2517:2719:46
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2902:2009:4213:3517:0417:2618:2820:47
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2903:2010:4214:3618:0418:2619:2821:47
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2904:2011:4215:3619:0519:2720:2922:47
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2905:2012:4316:3620:0520:2721:2923:47
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2906:2113:4317:3621:0521:2722:2900:47
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2907:2114:4318:3622:0622:2823:3001:47
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2908:2115:4319:3723:0623:2800:3002:47
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2909:2116:4420:3700:0600:2801:3103:48
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2910:2117:4421:3701:0701:2902:3104:48
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2911:2118:4422:3702:0702:2903:3105:48