اوقات شرعی به افق فاروج
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی فاروج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فاروج

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فاروج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4005:2412:3416:2519:4420:0521:0323:42
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:3906:2313:3417:2520:4521:0622:0400:42
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3807:2214:3418:2521:4622:0723:0601:42
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3708:2215:3419:2522:4723:0800:0702:42
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3609:2116:3420:2623:4700:0901:0803:42
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3510:2117:3421:2600:4801:0902:0804:41
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3411:2018:3422:2601:4902:1003:0905:41
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3312:2019:3523:2602:5003:1104:1006:41
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3213:1920:3500:2603:5004:1205:1107:41
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3214:1921:3501:2704:5105:1206:1208:41
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3115:1922:3502:2705:5206:1307:1309:41
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3016:1823:3503:2706:5207:1408:1410:41
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3017:1800:3504:2707:5308:1409:1511:41
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:2918:1801:3505:2808:5409:1510:1612:41
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:2919:1702:3606:2809:5410:1611:1613:41
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:2820:1703:3607:2810:5511:1612:1714:41
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:2821:1704:3608:2811:5512:1713:1815:41
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:2722:1705:3609:2912:5613:1714:1816:41
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2723:1706:3610:2913:5614:1815:1917:42
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2700:1607:3711:2914:5715:1816:2018:42
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2601:1608:3712:2915:5716:1917:2019:42
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2602:1609:3713:2916:5817:1918:2120:42
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2603:1610:3714:3017:5818:2019:2121:42
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2604:1611:3715:3018:5919:2020:2222:42
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2605:1612:3816:3019:5920:2121:2223:42
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2606:1613:3817:3020:5921:2122:2300:42
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2607:1614:3818:3122:0022:2123:2301:43
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2608:1715:3819:3123:0023:2200:2302:43
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2609:1716:3820:3100:0000:2201:2403:43
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2610:1717:3921:3101:0001:2202:2404:43
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2611:1718:3922:3202:0102:2303:2405:43