اوقات شرعی به افق شیروان
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی شیروان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شیروان

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شیروان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4005:2412:3516:2619:4620:0721:0523:43
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:3906:2413:3517:2720:4721:0822:0600:43
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3807:2314:3518:2721:4722:0923:0701:43
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3708:2315:3519:2722:4823:0900:0802:43
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3609:2216:3520:2723:4900:1001:0903:42
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3510:2117:3521:2700:5001:1102:1004:42
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3411:2118:3622:2801:5002:1203:1105:42
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3312:2019:3623:2802:5103:1304:1206:42
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3313:2020:3600:2803:5204:1305:1307:42
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3214:2021:3601:2804:5305:1406:1408:42
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3115:1922:3602:2805:5306:1507:1509:42
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3016:1923:3603:2906:5407:1508:1610:42
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3017:1900:3604:2907:5508:1609:1711:42
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:2918:1801:3705:2908:5509:1710:1812:42
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:2919:1802:3706:2909:5610:1711:1813:42
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:2820:1803:3707:3010:5611:1812:1914:42
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:2821:1804:3708:3011:5712:1913:2015:42
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:2722:1705:3709:3012:5713:1914:2016:42
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2723:1706:3810:3013:5814:2015:2117:42
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2700:1707:3811:3114:5815:2016:2218:43
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2601:1708:3812:3115:5916:2117:2219:43
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2602:1709:3813:3116:5917:2118:2320:43
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2603:1710:3814:3118:0018:2219:2321:43
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2604:1711:3915:3119:0019:2220:2422:43
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2605:1712:3916:3220:0120:2221:2423:43
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2606:1713:3917:3221:0121:2322:2500:43
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2607:1714:3918:3222:0122:2323:2501:43
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2608:1715:3919:3223:0223:2400:2602:44
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2609:1716:4020:3300:0200:2401:2603:44
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2610:1817:4021:3301:0201:2402:2604:44
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2611:1818:4022:3302:0202:2403:2605:44