اوقات شرعی به افق شیروان
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی شیروان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شیروان

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شیروان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4005:2512:3516:2619:4620:0721:0523:43
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:3906:2413:3517:2620:4621:0822:0600:43
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:3807:2314:3518:2721:4722:0823:0701:43
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3708:2315:3519:2722:4823:0900:0802:43
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3609:2216:3520:2723:4900:1001:0903:42
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3510:2217:3521:2700:5001:1102:1004:42
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3411:2118:3622:2801:5002:1203:1105:42
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3412:2119:3623:2802:5103:1204:1206:42
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3313:2020:3600:2803:5204:1305:1307:42
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3214:2021:3601:2804:5205:1406:1408:42
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3115:1922:3602:2805:5306:1507:1509:42
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3116:1923:3603:2906:5407:1508:1610:42
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3017:1900:3604:2907:5408:1609:1711:42
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:2918:1801:3705:2908:5509:1710:1712:42
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:2919:1802:3706:2909:5610:1711:1813:42
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:2820:1803:3707:3010:5611:1812:1914:42
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:2821:1804:3708:3011:5712:1813:2015:42
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:2722:1705:3709:3012:5713:1914:2016:42
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2723:1706:3710:3013:5814:2015:2117:42
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2700:1707:3811:3014:5815:2016:2218:43
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2601:1708:3812:3115:5916:2117:2219:43
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2602:1709:3813:3116:5917:2118:2320:43
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2603:1710:3814:3118:0018:2219:2321:43
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2604:1711:3815:3119:0019:2220:2422:43
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2605:1712:3916:3220:0120:2221:2423:43
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2606:1713:3917:3221:0121:2322:2500:43
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2607:1714:3918:3222:0122:2323:2501:43
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2608:1715:3919:3223:0223:2300:2502:44
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2609:1716:4020:3300:0200:2401:2603:44
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2610:1717:4021:3301:0201:2402:2604:44
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2611:1818:4022:3302:0202:2403:2605:44