اوقات شرعی به افق مرغزار
امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
اوقات شرعی مرغزار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مرغزار

چهارشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
پنجشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:51
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
اوقات شرعی تیر ماه به افق مرغزار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:3405:2512:4716:3920:0820:3021:3223:51
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:3406:2513:4717:3921:0921:3022:3200:51
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:3507:2614:4718:4022:0922:3023:3201:52
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:3508:2615:4719:4023:0923:3100:3202:52
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:3509:2616:4820:4000:0900:3101:3203:52
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:3610:2717:4821:4001:0901:3102:3204:52
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:3611:2718:4822:4002:0902:3103:3205:53
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:3712:2719:4823:4103:0903:3104:3206:53
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:3713:2820:4800:4104:0904:3105:3207:53
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:3814:2821:4901:4105:0905:3106:3208:53
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:3915:2922:4902:4106:0906:3107:3209:54
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:3916:2923:4903:4107:0907:3008:3110:54
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:4017:3000:4904:4108:0908:3009:3111:54
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:4118:3001:4905:4209:0809:3010:3112:55
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:4119:3102:5006:4210:0810:3011:3013:55
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:4220:3103:5007:4211:0811:3012:3014:55
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:4321:3204:5008:4212:0812:2913:3015:55
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:4422:3205:5009:4213:0713:2914:2916:56
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:4523:3306:5010:4214:0714:2915:2917:56
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:4600:3407:5011:4215:0715:2816:2818:56
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:4701:3408:5012:4216:0616:2817:2819:57
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:4802:3509:5113:4217:0617:2718:2720:57
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:4903:3610:5114:4218:0618:2719:2621:57
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:5004:3611:5115:4219:0519:2620:2622:57
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:5105:3712:5116:4220:0520:2621:2523:58
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:5206:3813:5117:4221:0421:2522:2400:58
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸05:5307:3814:5118:4222:0322:2523:2301:58
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸06:5408:3915:5119:4223:0323:2400:2202:58
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸07:5509:4016:5120:4200:0200:2301:2203:59
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸08:5610:4017:5121:4201:0201:2302:2104:59
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸09:5711:4118:5122:4202:0102:2203:2005:59