اوقات شرعی به افق گرمه
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی گرمه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گرمه

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گرمه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4905:3212:4116:3219:5120:1221:1023:50
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4806:3113:4217:3220:5221:1322:1100:50
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4707:3114:4218:3221:5322:1423:1201:50
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4608:3015:4219:3322:5423:1500:1302:50
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4509:3016:4220:3323:5400:1501:1403:50
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4410:2917:4221:3300:5501:1602:1504:49
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4311:2918:4222:3301:5602:1703:1605:49
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4212:2819:4223:3302:5603:1804:1706:49
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4213:2820:4200:3403:5704:1805:1807:49
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4114:2721:4201:3404:5805:1906:1908:49
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4015:2722:4302:3405:5906:2007:1909:49
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3916:2723:4303:3406:5907:2008:2010:49
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3917:2600:4304:3508:0008:2109:2111:49
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3818:2601:4305:3509:0009:2210:2212:49
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3819:2602:4306:3510:0110:2211:2313:49
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3720:2603:4307:3511:0211:2312:2314:49
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3721:2504:4408:3512:0212:2413:2415:49
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3622:2505:4409:3613:0313:2414:2516:50
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3623:2506:4410:3614:0314:2515:2617:50
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3600:2507:4411:3615:0415:2516:2618:50
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3501:2508:4412:3616:0416:2617:2719:50
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3502:2509:4513:3717:0517:2618:2720:50
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3503:2510:4514:3718:0518:2719:2821:50
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3504:2511:4515:3719:0519:2720:2822:50
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3505:2512:4516:3720:0620:2821:2923:50
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3506:2513:4517:3821:0621:2822:2900:50
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3507:2514:4618:3822:0722:2823:3001:51
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3508:2515:4619:3823:0723:2900:3002:51
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3509:2516:4620:3800:0700:2901:3003:51
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3510:2517:4621:3801:0701:2902:3104:51
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3511:2518:4722:3902:0802:2903:3105:51