اوقات شرعی به افق گرمه
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی گرمه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گرمه

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گرمه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4805:3212:4116:3219:5120:1221:1023:50
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4706:3113:4217:3220:5221:1322:1100:50
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4607:3114:4218:3221:5322:1423:1201:50
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4608:3015:4219:3322:5423:1500:1302:50
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4509:3016:4220:3323:5400:1601:1403:50
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4410:2917:4221:3300:5501:1602:1504:49
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4311:2918:4222:3301:5602:1703:1605:49
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4212:2819:4223:3402:5703:1804:1706:49
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:4113:2820:4200:3403:5704:1905:1807:49
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:4114:2721:4301:3404:5805:1906:1908:49
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:4015:2722:4302:3405:5906:2007:2009:49
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3916:2723:4303:3406:5907:2108:2110:49
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3917:2600:4304:3508:0008:2109:2111:49
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3818:2601:4305:3509:0109:2210:2212:49
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3819:2602:4306:3510:0110:2311:2313:49
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3720:2503:4307:3511:0211:2312:2414:49
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3721:2504:4408:3512:0212:2413:2415:49
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3622:2505:4409:3613:0313:2414:2516:50
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3623:2506:4410:3614:0314:2515:2617:50
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3600:2507:4411:3615:0415:2516:2618:50
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3501:2508:4412:3616:0416:2617:2719:50
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3502:2509:4513:3717:0517:2618:2720:50
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3503:2510:4514:3718:0518:2719:2821:50
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3504:2511:4515:3719:0619:2720:2822:50
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3505:2512:4516:3720:0620:2821:2923:50
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3506:2513:4617:3821:0621:2822:2900:51
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3507:2514:4618:3822:0722:2823:3001:51
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3508:2515:4619:3823:0723:2900:3002:51
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3509:2516:4620:3800:0700:2901:3003:51
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3510:2517:4621:3801:0701:2902:3104:51
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3511:2518:4722:3902:0802:2903:3105:51