اوقات شرعی به افق خراجو
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خراجو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خراجو

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خراجو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2606:1013:2117:1220:3120:5221:5100:29
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2507:1014:2118:1221:3221:5322:5201:28
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2408:0915:2119:1222:3322:5423:5302:28
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2309:0816:2120:1223:3423:5500:5403:28
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2210:0817:2121:1300:3400:5601:5504:28
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2111:0718:2122:1301:3501:5602:5605:28
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2012:0719:2123:1302:3602:5703:5706:28
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1913:0620:2100:1303:3703:5804:5807:28
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1914:0621:2101:1304:3704:5905:5808:28
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1815:0522:2202:1405:3805:5906:5909:28
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1716:0523:2203:1406:3907:0008:0010:28
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1717:0500:2204:1407:3908:0109:0111:28
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1618:0401:2205:1408:4009:0110:0212:28
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1519:0402:2206:1509:4110:0211:0313:28
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1520:0403:2207:1510:4111:0312:0314:28
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1421:0404:2308:1511:4212:0313:0415:28
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1422:0305:2309:1512:4213:0414:0516:28
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1323:0306:2310:1513:4314:0415:0617:28
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1300:0307:2311:1614:4315:0516:0618:28
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1301:0308:2312:1615:4416:0617:0719:28
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1302:0309:2413:1616:4417:0618:0720:28
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1203:0310:2414:1617:4518:0719:0821:29
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1204:0311:2415:1718:4519:0720:0922:29
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1205:0312:2416:1719:4620:0721:0923:29
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1206:0313:2417:1720:4621:0822:1000:29
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1207:0314:2518:1721:4622:0823:1001:29
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1208:0315:2519:1822:4723:0800:1002:29
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1209:0316:2520:1823:4700:0901:1103:29
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1210:0317:2521:1800:4701:0902:1104:30
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1211:0318:2522:1801:4702:0903:1105:30
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1212:0419:2623:1802:4803:1004:1106:30