اوقات شرعی به افق شوقان
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی شوقان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شوقان

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شوقان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4505:2912:3916:3019:5020:1121:0923:47
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4406:2813:3917:3120:5121:1222:1000:47
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4307:2814:3918:3121:5122:1223:1101:47
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4208:2715:4019:3122:5223:1300:1202:47
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4109:2716:4020:3123:5300:1401:1303:47
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4010:2617:4021:3100:5401:1502:1404:47
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3911:2618:4022:3201:5402:1603:1505:47
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3812:2519:4023:3202:5503:1604:1606:47
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3813:2520:4000:3203:5604:1705:1707:47
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3714:2421:4001:3204:5605:1806:1808:47
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3615:2422:4002:3305:5706:1907:1909:47
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3616:2423:4103:3306:5807:1908:2010:47
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3517:2300:4104:3307:5808:2009:2011:47
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3418:2301:4105:3308:5909:2110:2112:47
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3419:2302:4106:3310:0010:2111:2213:47
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3320:2203:4107:3411:0011:2212:2314:47
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3321:2204:4108:3412:0112:2213:2315:47
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3222:2205:4209:3413:0113:2314:2416:47
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3223:2206:4210:3414:0214:2415:2517:47
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3200:2207:4211:3515:0215:2416:2518:47
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3101:2208:4212:3516:0316:2517:2619:47
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3102:2209:4213:3517:0317:2518:2720:47
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3103:2210:4314:3518:0418:2619:2721:47
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3104:2211:4315:3619:0419:2620:2822:48
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3105:2212:4316:3620:0520:2621:2823:48
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3106:2213:4317:3621:0521:2722:2900:48
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3107:2214:4318:3622:0522:2723:2901:48
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3108:2215:4419:3623:0623:2700:2902:48
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3109:2216:4420:3700:0600:2801:3003:48
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3110:2217:4421:3701:0601:2802:3004:49
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3111:2218:4422:3702:0602:2803:3005:49