اوقات شرعی به افق شوقان
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی شوقان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شوقان

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شوقان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4505:2912:3916:3019:5020:1121:0923:47
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4406:2813:3917:3120:5121:1222:1000:47
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4307:2814:3918:3121:5222:1323:1101:47
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4208:2715:4019:3122:5223:1300:1202:47
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4109:2716:4020:3123:5300:1401:1303:47
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4010:2617:4021:3200:5401:1502:1404:47
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3911:2618:4022:3201:5502:1603:1505:47
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3812:2519:4023:3202:5503:1704:1606:47
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3713:2520:4000:3203:5604:1705:1707:47
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3714:2421:4001:3204:5705:1806:1808:47
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3615:2422:4002:3305:5706:1907:1909:47
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3516:2323:4103:3306:5807:1908:2010:47
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3517:2300:4104:3307:5908:2009:2111:47
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3418:2301:4105:3308:5909:2110:2112:47
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3419:2302:4106:3410:0010:2111:2213:47
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3320:2203:4107:3411:0011:2212:2314:47
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3321:2204:4108:3412:0112:2313:2415:47
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3222:2205:4209:3413:0213:2314:2416:47
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3223:2206:4210:3414:0214:2415:2517:47
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3200:2207:4211:3515:0315:2416:2618:47
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3101:2208:4212:3516:0316:2517:2619:47
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3102:2209:4213:3517:0317:2518:2720:47
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3103:2210:4314:3518:0418:2619:2721:47
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3104:2211:4315:3619:0419:2620:2822:48
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3105:2212:4316:3620:0520:2621:2823:48
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3106:2213:4317:3621:0521:2722:2900:48
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3107:2214:4418:3622:0522:2723:2901:48
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3108:2215:4419:3723:0623:2800:2902:48
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3109:2216:4420:3700:0600:2801:3003:48
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3110:2217:4421:3701:0601:2802:3004:49
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3111:2218:4422:3702:0602:2803:3005:49