اوقات شرعی به افق سنخواست
امروز : چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی سنخواست

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سنخواست

پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
اوقات شرعی تیر ماه به افق سنخواست
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:3205:2312:4416:3720:0620:2821:2923:49
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:3306:2313:4517:3721:0621:2822:2900:49
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:3307:2414:4518:3722:0622:2823:3001:50
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:3308:2415:4519:3723:0623:2800:3002:50
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:3409:2416:4520:3800:0600:2801:3003:50
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:3410:2517:4621:3801:0701:2802:3004:50
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:3511:2518:4622:3802:0702:2803:3005:51
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:3512:2519:4623:3803:0703:2804:3006:51
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:3613:2620:4600:3804:0704:2805:2907:51
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:3614:2621:4601:3905:0605:2806:2908:51
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:3715:2722:4702:3906:0606:2807:2909:52
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:3716:2723:4703:3907:0607:2808:2910:52
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:3817:2800:4704:3908:0608:2809:2911:52
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:3918:2801:4705:3909:0609:2810:2812:52
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:4019:2902:4706:3910:0610:2711:2813:53
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:4020:2903:4707:3911:0611:2712:2714:53
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:4121:3004:4808:4012:0512:2713:2715:53
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:4222:3005:4809:4013:0513:2614:2716:54
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:4323:3106:4810:4014:0514:2615:2617:54
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:4400:3207:4811:4015:0415:2616:2618:54
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:4501:3208:4812:4016:0416:2517:2519:54
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:4602:3309:4813:4017:0417:2518:2420:55
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:4703:3310:4814:4018:0318:2419:2421:55
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:4804:3411:4915:4019:0319:2420:2322:55
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:4905:3512:4916:4020:0220:2321:2223:55
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:5006:3613:4917:4021:0221:2322:2100:56
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸05:5107:3614:4918:4022:0122:2223:2101:56
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸06:5208:3715:4919:4023:0023:2100:2002:56
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸07:5309:3816:4920:4000:0000:2101:1903:56
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸08:5410:3817:4921:4000:5901:2002:1804:57
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸09:5511:3918:4922:4001:5802:1903:1705:57