اوقات شرعی به افق سنخواست
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی سنخواست

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سنخواست

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سنخواست
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4605:2912:3916:3019:4920:1021:0823:48
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4506:2913:3917:3020:5021:1122:0900:47
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4407:2814:3918:3021:5122:1223:1001:47
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4308:2815:3919:3122:5223:1300:1102:47
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4209:2716:4020:3123:5200:1401:1203:47
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4110:2617:4021:3100:5301:1402:1304:47
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4011:2618:4022:3101:5402:1503:1405:47
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3912:2619:4023:3102:5503:1604:1506:47
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3813:2520:4000:3203:5504:1705:1607:47
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3814:2521:4001:3204:5605:1706:1708:47
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3715:2422:4002:3205:5706:1807:1809:47
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3616:2423:4103:3206:5707:1908:1910:47
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3617:2400:4104:3307:5808:1909:2011:47
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3518:2301:4105:3308:5909:2010:2012:47
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3519:2302:4106:3309:5910:2111:2113:47
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3420:2303:4107:3311:0011:2112:2214:47
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3421:2304:4108:3312:0012:2213:2315:47
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3322:2205:4209:3413:0113:2214:2316:47
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3323:2206:4210:3414:0114:2315:2417:47
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3300:2207:4211:3415:0215:2416:2518:47
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3201:2208:4212:3416:0216:2417:2519:47
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3202:2209:4213:3517:0317:2418:2620:47
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3203:2210:4314:3518:0318:2519:2621:48
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3204:2211:4315:3519:0419:2520:2722:48
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3205:2212:4316:3520:0420:2621:2723:48
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3206:2213:4317:3621:0421:2622:2800:48
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3207:2214:4318:3622:0522:2623:2801:48
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3208:2215:4419:3623:0523:2700:2802:48
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3209:2316:4420:3600:0500:2701:2903:49
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3210:2317:4421:3601:0601:2702:2904:49
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3211:2318:4422:3702:0602:2803:2905:49