اوقات شرعی به افق رباط قره بیل
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

اشکال در دريافت اطلاعات اوقات شرعي
مجددا صفحه بارگذاری شود.
تیم توسعه تقویم اذان گو بادصبا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رباط قره بیل

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی خرداد ماه به افق رباط قره بیل
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4605:3112:4116:3319:5220:1321:1223:49
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4506:3013:4117:3320:5321:1422:1300:49
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4407:3014:4118:3321:5422:1523:1401:49
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4308:2915:4219:3322:5423:1600:1502:49
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4309:2816:4220:3323:5500:1601:1603:49
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:4210:2817:4221:3400:5601:1702:1704:49
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:4111:2718:4222:3401:5702:1803:1805:49
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:4012:2719:4223:3402:5703:1904:1906:49
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3913:2620:4200:3403:5804:2005:1907:49
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3814:2621:4201:3504:5905:2006:2008:49
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3815:2622:4202:3505:5906:2107:2109:49
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3716:2523:4303:3507:0007:2208:2210:49
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3617:2500:4304:3508:0108:2209:2311:49
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3618:2501:4305:3509:0109:2310:2412:49
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3519:2402:4306:3610:0210:2411:2413:49
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3520:2403:4307:3611:0311:2412:2514:49
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3421:2404:4308:3612:0312:2513:2615:49
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3422:2405:4409:3613:0413:2514:2716:49
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3423:2406:4410:3714:0414:2615:2717:49
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3300:2407:4411:3715:0515:2616:2818:49
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3301:2308:4412:3716:0516:2717:2819:49
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3302:2309:4413:3717:0617:2718:2920:49
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3303:2310:4514:3818:0618:2819:3021:49
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3204:2311:4515:3819:0619:2820:3022:49
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3205:2312:4516:3820:0720:2921:3123:50
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3206:2313:4517:3821:0721:2922:3100:50
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3207:2414:4618:3822:0822:2923:3101:50
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3208:2415:4619:3923:0823:3000:3202:50
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3209:2416:4620:3900:0800:3001:3203:50
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3310:2417:4621:3901:0801:3002:3204:50
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3311:2418:4622:3902:0902:3003:3205:51