اوقات شرعی به افق بجنورد
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی بجنورد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بجنورد

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:38
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی تیر ماه به افق بجنورد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:2805:2012:4316:3620:0520:2721:2923:47
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:2906:2013:4317:3621:0521:2722:2900:47
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:2907:2114:4318:3622:0522:2723:2901:47
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:2908:2115:4319:3623:0623:2700:3002:47
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:3009:2116:4320:3700:0600:2801:3003:48
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:3010:2217:4421:3701:0601:2802:3004:48
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:3011:2218:4422:3702:0602:2803:3005:48
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:3112:2219:4423:3703:0603:2804:2906:48
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:3213:2320:4400:3704:0604:2805:2907:49
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:3214:2321:4401:3805:0605:2806:2908:49
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:3315:2422:4502:3806:0606:2707:2909:49
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:3316:2423:4503:3807:0507:2708:2910:49
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:3417:2500:4504:3808:0508:2709:2811:50
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:3518:2501:4505:3809:0509:2710:2812:50
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:3619:2602:4506:3810:0510:2711:2813:50
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:3620:2603:4607:3811:0511:2612:2714:51
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:3721:2704:4608:3812:0412:2613:2715:51
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:3822:2705:4609:3913:0413:2614:2616:51
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:3923:2806:4610:3914:0414:2515:2617:51
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:4000:2907:4611:3915:0315:2516:2518:52
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:4101:2908:4612:3916:0316:2517:2519:52
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:4202:3009:4613:3917:0317:2418:2420:52
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:4303:3110:4714:3918:0218:2419:2321:53
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:4404:3111:4715:3919:0219:2320:2322:53
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:4505:3212:4716:3920:0120:2221:2223:53
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:4606:3313:4717:3921:0121:2222:2100:53
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸05:4707:3314:4718:3922:0022:2123:2001:54
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸06:4808:3415:4719:3923:0023:2100:2002:54
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸07:4909:3516:4720:3923:5900:2001:1903:54
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸08:5010:3617:4721:3900:5801:1902:1804:54
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸09:5211:3618:4722:3901:5802:1903:1705:55