اوقات شرعی به افق بجنورد
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی بجنورد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بجنورد

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بجنورد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4205:2712:3716:2919:4820:0921:0823:45
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4106:2613:3717:2920:4921:1022:0900:45
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4007:2514:3818:2921:5022:1123:1001:45
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3908:2515:3819:2922:5123:1200:1102:45
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3809:2416:3820:3023:5200:1301:1203:45
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3710:2417:3821:3000:5201:1402:1304:45
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3611:2318:3822:3001:5302:1403:1405:45
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3512:2319:3823:3002:5403:1504:1506:45
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3513:2220:3800:3103:5404:1605:1607:45
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3414:2221:3801:3104:5505:1706:1708:45
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3315:2122:3802:3105:5606:1707:1809:44
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3216:2123:3903:3106:5607:1808:1910:44
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3217:2100:3904:3107:5708:1909:1911:44
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3118:2001:3905:3208:5809:1910:2012:45
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3119:2002:3906:3209:5810:2011:2113:45
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3020:2003:3907:3210:5911:2112:2214:45
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3021:2004:4008:3212:0012:2113:2215:45
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:2922:2005:4009:3313:0013:2214:2316:45
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2923:1906:4010:3314:0114:2215:2417:45
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2900:1907:4011:3315:0115:2316:2418:45
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2801:1908:4012:3316:0216:2317:2519:45
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2802:1909:4113:3417:0217:2418:2620:45
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2803:1910:4114:3418:0218:2419:2621:45
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2804:1911:4115:3419:0319:2520:2722:45
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2805:1912:4116:3420:0320:2521:2723:45
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2806:1913:4117:3421:0421:2522:2800:46
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2807:1914:4218:3522:0422:2623:2801:46
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2808:1915:4219:3523:0423:2600:2802:46
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2809:2016:4220:3500:0500:2601:2903:46
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2810:2017:4221:3501:0501:2702:2904:46
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2811:2018:4222:3602:0502:2703:2905:47