اوقات شرعی به افق گراتی
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی گراتی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گراتی

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گراتی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4405:2712:3716:2719:4620:0721:0523:45
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4306:2713:3717:2720:4721:0822:0600:45
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4207:2614:3718:2721:4822:0923:0701:45
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4108:2515:3719:2722:4823:0900:0802:45
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4009:2516:3720:2823:4900:1001:0903:45
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3910:2417:3721:2800:5001:1102:1004:45
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3911:2418:3722:2801:5102:1203:1105:45
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3812:2319:3723:2802:5103:1204:1206:45
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3713:2320:3700:2903:5204:1305:1207:45
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3614:2321:3801:2904:5305:1406:1308:45
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3615:2222:3802:2905:5306:1507:1409:45
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3516:2223:3803:2906:5407:1508:1510:45
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3417:2200:3804:2907:5508:1609:1611:45
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3418:2101:3805:3008:5509:1710:1712:45
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3319:2102:3806:3009:5610:1711:1713:45
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3320:2103:3907:3010:5611:1812:1814:45
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3221:2104:3908:3011:5712:1813:1915:45
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3222:2005:3909:3112:5813:1914:1916:45
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3223:2006:3910:3113:5814:2015:2017:45
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3100:2007:3911:3114:5915:2016:2118:45
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3101:2008:4012:3115:5916:2117:2119:45
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3102:2009:4013:3116:5917:2118:2220:45
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3103:2010:4014:3218:0018:2119:2221:45
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3104:2011:4015:3219:0019:2220:2322:45
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3005:2012:4016:3220:0120:2221:2323:46
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3006:2013:4117:3221:0121:2322:2400:46
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3007:2014:4118:3322:0122:2323:2401:46
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3008:2015:4119:3323:0223:2300:2402:46
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3109:2116:4120:3300:0200:2401:2503:46
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3110:2117:4121:3301:0201:2402:2504:46
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3111:2118:4222:3302:0202:2403:2505:47