اوقات شرعی به افق گراتی
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
اوقات شرعی گراتی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گراتی

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:46
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گراتی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4405:2712:3716:2719:4620:0721:0423:45
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4306:2713:3717:2720:4721:0822:0500:45
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4207:2614:3718:2721:4822:0823:0701:45
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4108:2615:3719:2722:4823:0900:0802:45
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4009:2516:3720:2823:4900:1001:0803:45
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4010:2517:3721:2800:5001:1102:0904:45
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3911:2418:3722:2801:5002:1203:1005:45
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3812:2419:3723:2802:5103:1204:1106:45
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3713:2320:3700:2803:5204:1305:1207:45
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3614:2321:3801:2904:5305:1406:1308:45
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3615:2222:3802:2905:5306:1407:1409:45
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3516:2223:3803:2906:5407:1508:1510:45
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3517:2200:3804:2907:5508:1609:1611:45
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3418:2101:3805:3008:5509:1610:1612:45
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3319:2102:3806:3009:5610:1711:1713:45
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3320:2103:3807:3010:5611:1812:1814:45
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3221:2104:3908:3011:5712:1813:1915:45
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3222:2105:3909:3012:5713:1914:1916:45
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3223:2006:3910:3113:5814:1915:2017:45
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3100:2007:3911:3114:5815:2016:2118:45
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3101:2008:3912:3115:5916:2017:2119:45
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3102:2009:4013:3116:5917:2118:2220:45
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3103:2010:4014:3218:0018:2119:2221:45
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3104:2011:4015:3219:0019:2220:2322:45
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3005:2012:4016:3220:0120:2221:2323:46
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3006:2013:4117:3221:0121:2322:2400:46
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3007:2014:4118:3322:0122:2323:2401:46
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3008:2015:4119:3323:0223:2300:2402:46
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3109:2016:4120:3300:0200:2401:2503:46
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3110:2117:4121:3301:0201:2402:2504:46
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3111:2118:4222:3302:0202:2403:2505:47