اوقات شرعی به افق صفی آباد
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی صفی آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق صفی آباد

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق صفی آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4405:2612:3516:2519:4420:0521:0223:44
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4306:2613:3517:2520:4521:0522:0300:44
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4207:2514:3518:2521:4522:0623:0401:44
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4108:2415:3519:2622:4623:0700:0502:43
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4009:2416:3520:2623:4700:0801:0603:43
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3910:2317:3521:2600:4801:0902:0704:43
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3811:2318:3622:2601:4802:0903:0805:43
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3712:2219:3623:2602:4903:1004:0906:43
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3713:2220:3600:2703:5004:1105:1007:43
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3614:2221:3601:2704:5005:1206:1108:43
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3515:2122:3602:2705:5106:1207:1209:43
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3516:2123:3603:2706:5207:1308:1210:43
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3417:2100:3604:2707:5208:1409:1311:43
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3318:2001:3705:2808:5309:1410:1412:43
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3319:2002:3706:2809:5410:1511:1513:43
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3220:2003:3707:2810:5411:1612:1614:43
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3221:2004:3708:2811:5512:1613:1615:43
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3122:1905:3709:2812:5513:1714:1716:43
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3123:1906:3710:2913:5614:1715:1817:43
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3100:1907:3811:2914:5615:1816:1818:44
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3101:1908:3812:2915:5716:1817:1919:44
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3002:1909:3813:2916:5717:1918:1920:44
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3003:1910:3814:3017:5818:1919:2021:44
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3004:1911:3815:3018:5819:2020:2022:44
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3005:1912:3916:3019:5820:2021:2123:44
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3006:1913:3917:3020:5921:2022:2100:44
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3007:1914:3918:3121:5922:2123:2201:45
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3008:1915:3919:3122:5923:2100:2202:45
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3009:1916:4020:3100:0000:2101:2203:45
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3010:2017:4021:3101:0001:2202:2304:45
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3011:2018:4022:3102:0002:2203:2305:45