اوقات شرعی به افق صفی آباد
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی صفی آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق صفی آباد

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق صفی آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4305:2612:3516:2519:4420:0521:0223:44
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4206:2613:3517:2520:4521:0622:0300:44
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4107:2514:3518:2521:4622:0623:0401:44
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4008:2415:3519:2622:4623:0700:0502:43
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:4009:2416:3520:2623:4700:0801:0603:43
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3910:2317:3521:2600:4801:0902:0704:43
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3811:2318:3622:2601:4902:1003:0805:43
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3712:2219:3623:2602:4903:1004:0906:43
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3613:2220:3600:2703:5004:1105:1007:43
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3614:2221:3601:2704:5105:1206:1108:43
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3515:2122:3602:2705:5106:1207:1209:43
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3416:2123:3603:2706:5207:1308:1310:43
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3417:2100:3604:2707:5308:1409:1311:43
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3318:2001:3705:2808:5309:1410:1412:43
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3319:2002:3706:2809:5410:1511:1513:43
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3220:2003:3707:2810:5411:1612:1614:43
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3221:2004:3708:2811:5512:1613:1615:43
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3122:1905:3709:2912:5513:1714:1716:43
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3123:1906:3810:2913:5614:1715:1817:43
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3100:1907:3811:2914:5615:1816:1818:44
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3001:1908:3812:2915:5716:1817:1919:44
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3002:1909:3813:2916:5717:1918:1920:44
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3003:1910:3814:3017:5818:1919:2021:44
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:3004:1911:3915:3018:5819:2020:2022:44
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:3005:1912:3916:3019:5920:2021:2123:44
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:3006:1913:3917:3020:5921:2022:2100:44
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:3007:1914:3918:3121:5922:2123:2201:45
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:3008:1915:3919:3123:0023:2100:2202:45
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:3009:1916:4020:3100:0000:2101:2203:45
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3010:2017:4021:3101:0001:2202:2304:45
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3011:2018:4022:3102:0002:2203:2305:45