اوقات شرعی به افق بام
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی بام

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بام

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بام
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4205:2612:3516:2519:4520:0521:0323:43
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4106:2513:3517:2620:4521:0622:0400:43
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4007:2414:3518:2621:4622:0723:0501:43
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3908:2415:3519:2622:4723:0800:0602:43
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3809:2316:3520:2623:4800:0901:0703:43
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3810:2317:3521:2600:4801:0902:0804:43
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3711:2218:3522:2701:4902:1003:0905:43
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3612:2219:3623:2702:5003:1104:1006:43
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3513:2120:3600:2703:5004:1205:1107:43
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3414:2121:3601:2704:5105:1206:1208:43
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3415:2022:3602:2705:5206:1307:1309:43
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3316:2023:3603:2806:5207:1408:1410:43
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3217:2000:3604:2807:5308:1409:1411:43
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3218:2001:3705:2808:5409:1510:1512:43
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3119:1902:3706:2809:5410:1611:1613:43
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3120:1903:3707:2810:5511:1612:1714:43
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3021:1904:3708:2911:5512:1713:1715:43
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3022:1905:3709:2912:5613:1714:1816:43
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3023:1906:3710:2913:5614:1815:1917:43
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2900:1807:3811:2914:5715:1916:1918:43
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2901:1808:3812:3015:5716:1917:2019:43
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2902:1809:3813:3016:5817:1918:2020:43
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2903:1810:3814:3017:5818:2019:2121:44
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2904:1811:3815:3018:5919:2020:2122:44
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2905:1812:3916:3119:5920:2121:2223:44
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2906:1813:3917:3120:5921:2122:2200:44
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2907:1814:3918:3122:0022:2123:2301:44
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2908:1915:3919:3123:0023:2200:2302:44
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2909:1916:4020:3100:0000:2201:2303:45
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2910:1917:4021:3201:0101:2202:2404:45
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2911:1918:4022:3202:0102:2303:2405:45