اوقات شرعی به افق بام
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی بام

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بام

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بام
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4205:2612:3516:2519:4420:0521:0323:43
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4106:2513:3517:2520:4521:0622:0400:43
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4007:2414:3518:2621:4622:0723:0501:43
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4008:2415:3519:2622:4723:0800:0602:43
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3909:2316:3520:2623:4700:0801:0703:43
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3810:2317:3521:2600:4801:0902:0804:43
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3711:2218:3522:2601:4902:1003:0905:43
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3612:2219:3623:2702:5003:1104:1006:43
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3513:2120:3600:2703:5004:1105:1107:43
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3514:2121:3601:2704:5105:1206:1208:43
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3415:2122:3602:2705:5206:1307:1209:43
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3316:2023:3603:2806:5207:1408:1310:43
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3317:2000:3604:2807:5308:1409:1411:43
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3218:2001:3605:2808:5409:1510:1512:43
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3219:1902:3706:2809:5410:1611:1613:43
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3120:1903:3707:2810:5511:1612:1614:43
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3121:1904:3708:2911:5512:1713:1715:43
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3022:1905:3709:2912:5613:1714:1816:43
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3023:1906:3710:2913:5614:1815:1917:43
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3000:1807:3811:2914:5715:1816:1918:43
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2901:1808:3812:3015:5716:1917:2019:43
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2902:1809:3813:3016:5817:1918:2020:43
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2903:1810:3814:3017:5818:2019:2121:44
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2904:1811:3815:3018:5919:2020:2122:44
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2905:1812:3916:3019:5920:2121:2223:44
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2906:1813:3917:3120:5921:2122:2200:44
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2907:1814:3918:3122:0022:2123:2301:44
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2908:1915:3919:3123:0023:2200:2302:44
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1916:3920:3100:0000:2201:2303:44
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2910:1917:4021:3201:0101:2202:2404:45
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2911:1918:4022:3202:0102:2203:2405:45