اوقات شرعی به افق کلیبر
امروز : دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی کلیبر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کلیبر

سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی تیر ماه به افق کلیبر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0105:5713:2417:2020:5121:1322:1800:26
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0106:5714:2418:2021:5122:1323:1801:26
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0107:5715:2419:2022:5123:1300:1802:26
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0108:5816:2420:2123:5100:1401:1803:26
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0209:5817:2521:2100:5101:1402:1804:26
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0210:5818:2522:2101:5102:1403:1805:27
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0311:5919:2523:2102:5103:1404:1806:27
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0312:5920:2500:2103:5104:1405:1807:27
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0414:0021:2501:2204:5105:1406:1808:28
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0515:0022:2602:2205:5106:1307:1709:28
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0516:0123:2603:2206:5107:1308:1710:28
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0617:0100:2604:2207:5108:1309:1711:28
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0718:0201:2605:2208:5109:1310:1712:29
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0819:0202:2606:2209:5010:1311:1613:29
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0820:0303:2707:2210:5011:1212:1614:29
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0921:0304:2708:2211:5012:1213:1515:30
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1022:0405:2709:2312:5013:1214:1516:30
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1123:0406:2710:2313:4914:1115:1417:30
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1200:0507:2711:2314:4915:1116:1418:31
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1301:0608:2712:2315:4916:1117:1319:31
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1402:0609:2713:2316:4817:1018:1320:31
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1503:0710:2814:2317:4818:1019:1221:31
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1604:0811:2815:2318:4719:0920:1122:32
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1705:0912:2816:2319:4720:0921:1023:32
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1806:0913:2817:2320:4621:0822:1000:32
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2007:1014:2818:2321:4622:0723:0901:33
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2108:1115:2819:2322:4523:0700:0802:33
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2209:1216:2820:2323:4400:0601:0703:33
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2310:1217:2821:2200:4401:0502:0604:33
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2411:1318:2822:2201:4302:0503:0505:34
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2612:1419:2823:2202:4203:0404:0406:34