اوقات شرعی به افق اسفراین
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی اسفراین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسفراین

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اسفراین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4305:2712:3716:2719:4720:0821:0623:45
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4206:2613:3717:2820:4821:0822:0700:45
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4107:2614:3718:2821:4822:0923:0801:45
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:4008:2515:3719:2822:4923:1000:0902:45
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3909:2416:3720:2823:5000:1101:1003:45
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3810:2417:3721:2800:5101:1202:1104:44
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3811:2318:3722:2901:5102:1203:1205:44
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3712:2319:3723:2902:5203:1304:1306:44
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3613:2320:3700:2903:5304:1405:1307:44
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3514:2221:3801:2904:5305:1506:1408:44
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3515:2222:3802:2905:5406:1507:1509:44
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3416:2123:3803:3006:5507:1608:1610:44
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3317:2100:3804:3007:5508:1709:1711:44
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3318:2101:3805:3008:5609:1710:1812:44
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3219:2102:3806:3009:5710:1811:1813:44
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3220:2003:3907:3110:5711:1912:1914:44
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3121:2004:3908:3111:5812:1913:2015:44
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3122:2005:3909:3112:5813:2014:2116:45
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3123:2006:3910:3113:5914:2015:2117:45
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3000:2007:3911:3214:5915:2116:2218:45
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3001:2008:4012:3216:0016:2117:2219:45
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3002:2009:4013:3217:0017:2218:2320:45
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:3003:2010:4014:3218:0118:2219:2421:45
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2904:2011:4015:3219:0119:2320:2422:45
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2905:2012:4016:3320:0120:2321:2423:45
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2906:2013:4117:3321:0221:2322:2500:45
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2907:2014:4118:3322:0222:2423:2501:46
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2908:2015:4119:3323:0223:2400:2602:46
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2909:2016:4120:3400:0300:2401:2603:46
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:3010:2017:4221:3401:0301:2502:2604:46
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3011:2018:4222:3402:0302:2503:2605:46