اوقات شرعی به افق اسفراین
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
اوقات شرعی اسفراین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسفراین

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:45
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اسفراین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4305:2712:3716:2719:4720:0721:0523:45
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4206:2613:3717:2820:4721:0822:0600:45
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4107:2614:3718:2821:4822:0923:0701:45
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4008:2515:3719:2822:4923:1000:0802:45
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4009:2516:3720:2823:5000:1101:0903:45
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3910:2417:3721:2800:5001:1202:1004:45
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3811:2418:3722:2901:5102:1203:1105:44
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3712:2319:3723:2902:5203:1304:1206:44
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3613:2320:3700:2903:5304:1405:1307:44
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3514:2221:3801:2904:5305:1506:1408:44
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3515:2222:3802:2905:5406:1507:1509:44
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3416:2223:3803:3006:5507:1608:1610:44
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3317:2100:3804:3007:5508:1709:1711:44
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3318:2101:3805:3008:5609:1710:1712:44
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3219:2102:3806:3009:5610:1811:1813:44
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3220:2003:3907:3110:5711:1812:1914:44
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3121:2004:3908:3111:5812:1913:2015:44
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3122:2005:3909:3112:5813:2014:2016:45
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3123:2006:3910:3113:5914:2015:2117:45
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3000:2007:3911:3114:5915:2116:2218:45
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3001:2008:4012:3216:0016:2117:2219:45
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3002:2009:4013:3217:0017:2218:2320:45
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3003:2010:4014:3218:0018:2219:2321:45
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2904:2011:4015:3219:0119:2320:2422:45
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2905:2012:4016:3320:0120:2321:2423:45
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2906:2013:4117:3321:0221:2322:2500:45
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2907:2014:4118:3322:0222:2423:2501:46
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2908:2015:4119:3323:0223:2400:2602:46
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2909:2016:4120:3400:0300:2401:2603:46
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3010:2017:4121:3401:0301:2502:2604:46
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3011:2018:4222:3402:0302:2503:2605:46