اوقات شرعی به افق کلات نادری
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
اوقات شرعی کلات نادری

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کلات نادری

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کلات نادری
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:3505:1812:2816:1819:3719:5820:5623:36
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:3406:1813:2817:1820:3820:5921:5700:36
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:3307:1714:2818:1921:3922:0022:5801:36
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:3208:1615:2819:1922:4023:0123:5902:36
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3109:1616:2820:1923:4000:0101:0003:36
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3010:1517:2821:1900:4101:0202:0104:36
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:2911:1518:2822:1901:4202:0303:0205:36
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:2812:1419:2823:2002:4303:0404:0306:35
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:2813:1420:2800:2003:4304:0405:0407:35
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:2714:1321:2901:2004:4405:0506:0508:35
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:2615:1322:2902:2005:4506:0607:0609:35
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:2516:1323:2903:2006:4507:0708:0610:35
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:2517:1200:2904:2107:4608:0709:0711:35
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:2418:1201:2905:2108:4709:0810:0812:35
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:2419:1202:2906:2109:4710:0911:0913:35
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:2320:1203:3007:2110:4811:0912:1014:35
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:2321:1104:3008:2211:4812:1013:1015:36
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:2222:1105:3009:2212:4913:1014:1116:36
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:2223:1106:3010:2213:4914:1115:1217:36
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:2200:1107:3011:2214:5015:1116:1218:36
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:2101:1108:3012:2215:5016:1217:1319:36
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:2102:1109:3113:2316:5117:1218:1320:36
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2103:1110:3114:2317:5118:1319:1421:36
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2104:1111:3115:2318:5219:1320:1422:36
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2105:1112:3116:2319:5220:1421:1523:36
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2106:1113:3217:2420:5221:1422:1500:37
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2107:1114:3218:2421:5322:1423:1601:37
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2108:1115:3219:2422:5323:1500:1602:37
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2109:1116:3220:2423:5300:1501:1603:37
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2110:1117:3221:2500:5401:1502:1704:37
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:2111:1118:3322:2501:5402:1603:1705:37