اوقات شرعی به افق کلات نادری
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
اوقات شرعی کلات نادری

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کلات نادری

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:36
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:35
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کلات نادری
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:3505:1812:2816:1819:3819:5820:5623:36
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:3306:1713:2817:1820:3820:5921:5700:36
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3307:1714:2818:1921:3922:0022:5801:36
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3208:1615:2819:1922:4023:0123:5902:36
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3109:1616:2820:1923:4100:0201:0003:36
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3010:1517:2821:1900:4101:0202:0104:36
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:2911:1518:2822:1901:4202:0303:0205:35
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:2812:1419:2823:2002:4303:0404:0306:35
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:2713:1420:2800:2003:4304:0505:0407:35
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:2714:1321:2901:2004:4405:0506:0508:35
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:2615:1322:2902:2005:4506:0607:0609:35
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:2516:1323:2903:2006:4507:0708:0710:35
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:2517:1200:2904:2107:4608:0709:0711:35
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:2418:1201:2905:2108:4709:0810:0812:35
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:2419:1202:2906:2109:4710:0911:0913:35
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:2320:1203:3007:2110:4811:0912:1014:35
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:2321:1104:3008:2211:4812:1013:1015:36
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:2222:1105:3009:2212:4913:1014:1116:36
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2223:1106:3010:2213:4914:1115:1217:36
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2200:1107:3011:2214:5015:1216:1218:36
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2101:1108:3112:2315:5016:1217:1319:36
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2102:1109:3113:2316:5117:1218:1420:36
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2103:1110:3114:2317:5118:1319:1421:36
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2104:1111:3115:2318:5219:1320:1522:36
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2105:1112:3116:2319:5220:1421:1523:36
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2106:1113:3217:2420:5221:1422:1500:37
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2107:1114:3218:2421:5322:1423:1601:37
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2108:1115:3219:2422:5323:1500:1602:37
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2109:1116:3220:2423:5300:1501:1603:37
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2110:1117:3221:2500:5401:1502:1704:37
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2111:1218:3322:2501:5402:1603:1705:37