اوقات شرعی به افق نیشابور
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی نیشابور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نیشابور

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نیشابور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4205:2412:3116:2119:3920:0020:5723:41
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4106:2313:3217:2120:4021:0121:5800:41
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4107:2314:3218:2121:4122:0122:5901:41
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4008:2215:3219:2122:4123:0200:0002:41
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:3909:2216:3220:2123:4200:0301:0103:40
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:3810:2117:3221:2100:4301:0402:0204:40
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:3711:2118:3222:2201:4402:0403:0205:40
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:3612:2019:3223:2202:4403:0504:0306:40
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:3613:2020:3200:2203:4504:0605:0407:40
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:3514:1921:3201:2204:4605:0706:0508:40
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:3415:1922:3302:2205:4606:0707:0609:40
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:3416:1923:3303:2306:4707:0808:0710:40
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3317:1800:3304:2307:4808:0909:0811:40
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3218:1801:3305:2308:4809:0910:0812:40
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3219:1802:3306:2309:4910:1011:0913:40
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3220:1803:3307:2310:4911:1112:1014:40
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3121:1704:3408:2411:5012:1113:1015:40
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3122:1705:3409:2412:5013:1214:1116:41
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3023:1706:3410:2413:5114:1215:1217:41
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3000:1707:3411:2414:5115:1316:1218:41
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3001:1708:3412:2515:5216:1317:1319:41
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3002:1709:3513:2516:5217:1418:1420:41
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:2903:1710:3514:2517:5318:1419:1421:41
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:2904:1711:3515:2518:5319:1520:1522:41
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:2905:1712:3516:2519:5420:1521:1523:41
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:2906:1713:3517:2620:5421:1522:1500:42
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:2907:1714:3618:2621:5422:1623:1601:42
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:2908:1715:3619:2622:5523:1600:1602:42
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1716:3620:2623:5500:1601:1603:42
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:2910:1817:3621:2700:5501:1602:1704:42
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3011:1818:3722:2701:5502:1703:1705:42