اوقات شرعی به افق نیشابور
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی نیشابور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نیشابور

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نیشابور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4205:2412:3116:2119:3920:0020:5723:41
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4106:2313:3217:2120:4021:0121:5800:41
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:4007:2314:3218:2121:4122:0222:5901:41
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3908:2215:3219:2122:4223:0200:0002:41
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3909:2216:3220:2123:4200:0301:0103:40
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3810:2117:3221:2100:4301:0402:0204:40
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3711:2118:3222:2201:4402:0503:0305:40
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3612:2019:3223:2202:4403:0504:0406:40
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3513:2020:3200:2203:4504:0605:0407:40
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3514:1921:3201:2204:4605:0706:0508:40
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3415:1922:3302:2205:4606:0707:0609:40
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3316:1923:3303:2306:4707:0808:0710:40
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3317:1800:3304:2307:4808:0909:0811:40
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3218:1801:3305:2308:4809:0910:0812:40
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3219:1802:3306:2309:4910:1011:0913:40
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3120:1803:3307:2410:4911:1112:1014:40
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3121:1704:3408:2411:5012:1113:1115:41
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3122:1705:3409:2412:5113:1214:1116:41
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:3023:1706:3410:2413:5114:1215:1217:41
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:3000:1707:3411:2414:5215:1316:1318:41
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:3001:1708:3412:2515:5216:1317:1319:41
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:3002:1709:3513:2516:5217:1418:1420:41
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2903:1710:3514:2517:5318:1419:1421:41
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2904:1711:3515:2518:5319:1520:1522:41
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2905:1712:3516:2619:5420:1521:1523:41
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2906:1713:3517:2620:5421:1522:1500:42
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2907:1714:3618:2621:5422:1623:1601:42
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2908:1715:3619:2622:5523:1600:1602:42
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2909:1716:3620:2623:5500:1601:1603:42
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2910:1817:3621:2700:5501:1702:1704:42
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:3011:1818:3722:2701:5502:1703:1705:43