اوقات شرعی به افق درود خراسان
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی درود خراسان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق درود خراسان

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:39
اوقات شرعی خرداد ماه به افق درود خراسان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:4105:2312:3016:1919:3819:5920:5523:40
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:4006:2213:3017:1920:3920:5921:5600:40
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:3907:2214:3018:2021:4022:0022:5701:39
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:3808:2115:3019:2022:4023:0123:5802:39
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:3809:2016:3120:2023:4100:0200:5903:39
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:3710:2017:3121:2000:4201:0202:0004:39
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:3611:2018:3122:2001:4202:0303:0105:39
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:3512:1919:3123:2002:4303:0404:0206:39
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:3413:1920:3100:2103:4404:0505:0307:39
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:3414:1821:3101:2104:4405:0506:0408:39
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:3315:1822:3102:2105:4506:0607:0509:39
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:3316:1823:3203:2106:4607:0708:0510:39
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:3217:1700:3204:2207:4608:0709:0611:39
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:3118:1701:3205:2208:4709:0810:0712:39
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:3119:1702:3206:2209:4710:0911:0813:39
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:3020:1703:3207:2210:4811:0912:0814:39
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:3021:1604:3208:2211:4912:1013:0915:39
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:3022:1605:3309:2312:4913:1014:1016:39
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:2923:1606:3310:2313:5014:1115:1017:40
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:2900:1607:3311:2314:5015:1116:1118:40
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:2901:1608:3312:2315:5116:1217:1219:40
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:2902:1609:3313:2316:5117:1218:1220:40
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:2803:1610:3414:2417:5118:1319:1321:40
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:2804:1611:3415:2418:5219:1320:1322:40
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:2805:1612:3416:2419:5220:1421:1423:40
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:2806:1613:3417:2420:5321:1422:1400:40
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:2807:1614:3418:2521:5322:1423:1401:41
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:2808:1615:3519:2522:5323:1500:1502:41
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:2809:1616:3520:2523:5300:1501:1503:41
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:2910:1617:3521:2500:5401:1502:1504:41
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:2911:1718:3522:2501:5402:1503:1505:41